• notifications1
  • menü

Bugün : 28 Eylül 2021 Salı

Ham Protein Analizi

 

Yöntemin Prensibi
 
Yöntemin temel amacı yemlerdeki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir. Bunun için örnek önce derişik sülfürik asit ile yüksek sıcaklıkta parçalanır. Karbonlu maddeler okside olarak karbondiokside, hidrojenler suya, hidrojene bağlı azot amonyum sülfat haline dönüşür. Elde edilen çözelti ağırlıkça %33’lük sodyum hidroksit çözeltisi ile distile edilir. Serbest hale geçen amonyak bir asit ile çözeltiye bağlanır. Oluşan bu zayıf baz, ayarlı bir asit çözeltisi ile titre edilir.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

  • Kjeldahl Cihazı
  • Erlen  (250 mL)
  • Terazi
  • Turnusol kağıdı 
  • Pipet( 5 mL)
  • Mezür (100 mL)
  • Büret (50 mL)

 

Kullanılan Kimyasallar

Derişik sülfürik asit (H2SO4)
Borik asit (H3BO3) çözeltisi: 40 g borik asit 1 litre saf suda çözünür . Çözünme biraz zor olacağı için sıcak su banyosunda çözünene kadar bekletilir.
Ayarlı 0,1 N hidroklorik asit (HCl) çözeltisi 
Metilen mavisi-metilen kırmızısı belirteç çözeltisi
%40'lık NaOH çözeltisi: (666 g NaOH üzerine 1 litre saf su yavaşça eklenir)
Katalizör : 15 g susuz K2SO4  ve 0,5 g CuSO4 karıştırılır   

 

Deneyin Yapılışı
 
Yaş yakma tüpleri içerisine 2 g katalizör ve bir kaç kaynama taşı koyulur. 1 mm'lik elekten geçeçek şekilde öğütülmüş örnekten 1 g tartılır ve balonun içerisine yerleştirilir. Üzerine 25 mL derişik sülfürik asit koyulur. Yaş yakma tüpleri Kjeldahl düzeneğine yerleştirilir. Önce köpürme bitene kadar düşük sıcaklıkta daha sonra ise yüksek sıcaklıkta yakma yapılır. Yaklaşık 45 dakika sonra çözelti rengi açık mavi -yeşil olunca yakma işlemi bitirilir. Yaş yakma tüpleri oda sıcaklığına kadar soğutulur ve üzerine 65-70 ml saf su ilave edilerek bir müddet daha soğumaya bırakılır. Soğuyan yaş yakma tüpleri destilasyon cihazına yerleştirilir. Bir erlene 20 mL borik asit çözeltisi koyularak üzerine 2 damla metilen mavisi-metilen kırmızısı belirteç çözeltisi eklenir. Erlen, dibine adaptörün ağzı değecek şekilde yoğunlaştırıcının altına yerleştirilir. Örneğin üzerine 70 ml %40'lık NaOH çok yavaş bir şekilde eklenir. Ve destilasyon işlemine başlanır. Destilasyon işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı saf su ile ıslatılmış kırmızı turnusol kağıdı ile kontrol edilir. Damlayan destilat ile kırmızı turnusol kağıdı renk değiştirmemelidir. Aksi taktirde destilasyon işlemine devam edilmelidir. Erlen içindeki çözelti ayarlı 0,1 N HCl asit çözeltisi ile ilk indikatör eklendiği anındaki menekşe rengin gözlendiği ana kadar titre edilir (V1).
Aynı deney bir de örnek koyulmadan şahit olması için aynı şartlarda tekrarlanır.


 
Hesaplama
 
% N = [0,014 x N x (V1-V2) x 100] / m
 
V1 = Titrasyonda harcanan HCl asit çözeltisinin hacmi (mL)
V2 = Şahit deneyde titrasyonda harcanan HCl asit çözeltisinin hacmi (mL)
N = Ayarı yapılan hidroklorik asit çözeltisinin derişimi
m = Alınan örneğin ağırlığı (g)
 
Bulunan  yüzde azot miktarı, yemler için kullanılan 6.25 faktörü ile çarpılarak  protein miktarı saptanır

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 89474

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yemlerde Çinko (Zn) Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Çinko (Zn) Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Çinko (Zn) Analizi Yöntemin Prensibi : Yem numunelerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısımda mineral aranması yapıl...

Yemlerde Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı Analizi Nasıl Yapılır?

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı Yöntemin Prensibi Yemlerde toplam külün hidroklorik asit çözeltisi ile reaksiyona sokulmasından sonra geride kalan asitte çözünmeyen kül miktarının belirlenmesi ilkesine dayanır. Kullanılan Malzem...

Yağlardaki Peroksit Sayısı Analizi Nasıl Yapılır?

Yağlardaki Peroksit Sayısı Analizi Nasıl Yapılır?

Yağlardaki Peroksit Sayısı Yöntemin Prensibi Peroksit sayısı yemlik yağın bozulması üzerine bilgi verir. Peroksit sayısı yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsüdür. Peroksit varlığı, asidik bir çözeltide potasyum iyodürden ...

Yemlerde Kalsiyum (Ca) Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Kalsiyum (Ca) Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Kalsiyum (Ca) Analizi Yöntemin Prensibi Yem numunesindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısında mineral aranması yapılır. ...

Yemlerde Üreaz Testi (Kalitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Üreaz Testi (Kalitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Üreaz Testi (Kalitatif Metot) Yöntemin Prensibi Soya unlarındaki üreaz aktivitesi, numunedeki ürenin amonyağa dönüştürülmesi sonucunda fenol kırmızısı indikatörü varlığında var-yok tespitine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Ci...

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nişasta Tayini Yöntemin Prensibi Yöntemde öncelikle yem numunesinin asit ile kaynama sıcaklığındaki çözeltisinden elde edilen berrak çözeltinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. Daha sonra aynı numunenin, %40’lık e...

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Yöntemin Prensibi Yöntem, 1 kg soya küspesinin 30°C’ da ve 1 dakikada üre çözeltisinden amonyak formunda serbest hale getirdiği miligram nitrojen miktarının bulunması prensibine dayanır....

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum?

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com tarım, gıda ve hayvancılık üzerine kurulmuş bir websitesidir. Websitemizde yetiştiricilik, hastalıklar, zararlılar vb. ile ilgili yazılar bulunmaktadır.

Yetiştiriciliği, aşılanması, budaması, hastalığı, zararı, zararlıları, zararlısı, mücadelesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, faydası, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, özellikleri, kullanım alanları, nasıl yapılır, nasıl olmalıdır