• notifications1
 • menü

Bugün : 16 Nisan 2021 Cuma

Reichert-Meissl Sayısı Tayini

 

Yöntemin Prensibi
 
Bu yöntem,  tereyağına hile amaçlı diğer çeşit yağlardan katılıp katılmadığının tespiti için kullanılır. Süt yağları için karakteristik olan düşük molekül ağırlıklı yağ asitlerinin miktarını açıklayan Reichert Meissl sayısı 5 g yağdaki su buharı ile uçan ve suda çözünmeyen yağ asitlerini açıklayan bir değerdir.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Damıtma Balonu ( 500 mL)
 • Terazi
 • Manyetik ısıtıcılı karıştırıcı
 • Saat camı
 • Toz Sünger Taşı
 • Reichert Meissl Damıtma Düzeneği
 • Balonjoje ( 100 mL, 250 mL)
 • Büret( 50 mL)
 • Toz Sünger Taşı
 • Pipet ( 5 mL)
 • Mezür( 100 mL)

 

Kullanılan Kimyasallar

 1. İki kez damıtılmış gliserin (d= 1.26 g/mL)
 2. Ağırlıkça %50’lik sodyum hidroksit çözeltisi: 50 g sodyum hidroksit 50 ml saf su içerisinde çözdürülür.
 3. Seyreltik sülfürik asit çözeltisi (25 mL/L)
 4. %1’lik fenolftalein çözeltisi (%95’lik etanolde hazırlanmış)
 5. 0,1 N  Ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)

 

 
Deneyin Yapılışı
300 mL’lik dibi düz olan damıtma balonuna suyundan ve tortusundan ayrılmış olan tereyağından tam olarak 5 ±0.01 g tartılır. Üzerine 20 g gliserin ve 2 mL sodyum hidroksit çözeltisi eklenerek balon hafif bek alevine tutularak içindekiler çalkalanarak sabunlaştırılır. Sıvı tamamen berraklaşıp açık sarı renk alınca ve köpürme bitince ısıtma işlemine son verilir. Bu işlem sırasında köpüklerin taşmamasına ve sıcaklığın fazla yükselmemesine dikkat edilmelidir. (Oluşan renk bulanık ise sabunlaşmanın tam olmadığı, koyu renk ise sıcaklığın fazla olduğunu gösterir. Bu durumda deney tekrarlanmalıdır.)

Balon bir asbest üzerine koyularak ağzı saat camı ile örtülür ve 80° C’ye kadar soğumaya bırakılır. Üzerine en az 15 dakika kaynatılmış saf sudan tam olarak 93 mL eklenerek karıştırılır. Kaynamanın sakin olması için 0.5 g toz sünger taşı atılırak 50 mL seyreltik sülfürik asit çözeltisi eklendikten sonra balon hemen özel Reichert Meissl damıtma düzeneğine yerleştirilir. Soğutucu altına 100 ve 110 mL’lik hacim yerleri işaretlenmiş olan bir balonjoje yerleştirilir. Damıtma 19-21 dakikada bitecek şekilde sıcaklık, destilantında sıcaklığı 18-21° C arasında olacak şekilde de su akış hızı ayarlanmalıdır. Damıtma sona erince yani 110mL’lik işaretli yere yaklaşılınca su ve alev kapatılmalıdır. Son damlalar 110 mL’lik çizgiye geldi anda balon sistemden ayrılır. Balonun ağzı mantar ile kapatılarak 110mL’nin işaretli olduğu yere kadar 15° C’deki suya batırılır ve burada 10 dakika tutulur. 

 

Sudan çıkarılır, kurulanır seviye düşmüş ise tamamlanır. Çözelti çok çalkalanmadan bir iki kez alt üst edilir. Çözelti 100 mL’lik bir balonjojeye 9 cm çaplı bir süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntü berrak olana kadar süzme işlemi tekrarlanır. Şayet berrak bir süzüntü elde edilmezse kieselger ile çalkanarak süzülür. Böylece suda çözünmeyen asitler kieselger tarafından tutulur. Berrak çözeltiden 100 mL alınarak üzerine 5 damlafenolftalein indikatörü eklenir ve açık pempe rengin 30 saniye kalıcı olduğu ana kadar 0.1 N NaOH çözeltisi ile titre edilerek harcanan hacim kaydedilir. Aynı deney birde yağ örneği kullanılmadan yapılır. Ve yine harcanan NaOH miktarı kaydedilir. Eğer tanık deneyde harcanan NaOH miktarı 0.5 mL’yi geçerse bütün deney tekrar yapılmalıdır.

 

 

Hesaplamalar

Başlangıçta 100 mL yerine 110 mL destilant toplandığı için harcanan sodyum hidroksit miktarına 1/10 eklenerek aşağıdaki formül ile hesaplanır.

 

 

Reichert-Meissl Sayısı = (V1-V2) + b

 

b = (V1-V2)/10

 

V1= Deney numunesinin olduğu titrasyonda harcanan NaOH miktarı (mL)

V= Tanık deney için harcanan NaOH miktarı (mL)

 

NOT: Eğer polenske sayısı tayini yapılacak ise destilanttan arta kalan 10 mL’lik süzüntü saklanmalıdır.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 72847

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Suni Köpürtücü (saponin) Tayini

Suni Köpürtücü (saponin) Tayini

Suni Köpürtücü (Saponin) Tayini Yöntemin İlkesi Yöntem amonyak ve sülfürik asit ilavesi ile örnekte renkli halka oluşması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Deney tüpü Pipet ( 5 mL, 10 mL) Kullanılan ...

Bradford Metodu Ile Protein Tayini

Bradford Metodu Ile Protein Tayini

Bradford Metodu ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, Coomassie Brilliant Blue G-250 boyasının proteinlere bağlanması sonucunda oluşturduğu renkli çözeltilerin 595 nm’de absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanır. Kul...

Karamel (şeker) Boyası Aranması

Karamel (şeker) Boyası Aranması

Karamel (şeker) Boyası Aranması Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Ayırma hunisi (250 mL) Terazi Pipet (5 mL) Beher (50 mL) Kullanılan Kimyasallar Dietil eter Derişik hidroklorik asit (HCl) (Merck 1.00317) %1’li...

Kalay (Sn) Analizi

Kalay (Sn) Analizi

Kalay (Sn) Analizi Yöntemin Prensibi Gıda örneklerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısında mineral aranması yapılır. Ku...

Wijs Metodu Ile İyot Sayısı

Wijs Metodu Ile İyot Sayısı

Wijs Metodu ile İyot Sayısı Yöntemin Prensibi Yağların ve yağ asitlerinin doymamışlık derecelerinin belirlenmesi ilkesine dayanır. İyot sayısı, ağırlık olarak yüz kısım yağın belli koşullar altında bağlayabildiği iyodun ağırlığını v...

Yağsız Kakao Kütlesi Tayini

Yağsız Kakao Kütlesi Tayini

Yağsız Kakao Kütlesi Tayini Referans Metot Yöntemin Prensibi Bu yöntem, numunede bulunan teobromin miktarının spektrofotometrik yolla bulunarak, teobromin miktarından yağsız kakao kitlesinin hesaplanması esasına dayanmaktadır. ...

Et Ve Et Ürünlerinde Protein Analizi

Et Ve Et Ürünlerinde Protein Analizi

Et ve Et Ürünlerinde Protein Analizi Yöntemin Prensibi Yöntemin temel amacı gıdalardaki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir. Bunun için örnek önce derişik sülfürik asit ile yüksek sıcaklıkta parçalanır. Karbonlu maddeler ok...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.691)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...