• notifications1
 • menü

Bugün : 28 Eylül 2021 Salı

Reichert-Meissl Sayısı Tayini

 

Yöntemin Prensibi
 
Bu yöntem,  tereyağına hile amaçlı diğer çeşit yağlardan katılıp katılmadığının tespiti için kullanılır. Süt yağları için karakteristik olan düşük molekül ağırlıklı yağ asitlerinin miktarını açıklayan Reichert Meissl sayısı 5 g yağdaki su buharı ile uçan ve suda çözünmeyen yağ asitlerini açıklayan bir değerdir.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Damıtma Balonu ( 500 mL)
 • Terazi
 • Manyetik ısıtıcılı karıştırıcı
 • Saat camı
 • Toz Sünger Taşı
 • Reichert Meissl Damıtma Düzeneği
 • Balonjoje ( 100 mL, 250 mL)
 • Büret( 50 mL)
 • Toz Sünger Taşı
 • Pipet ( 5 mL)
 • Mezür( 100 mL)

 

Kullanılan Kimyasallar

 1. İki kez damıtılmış gliserin (d= 1.26 g/mL)
 2. Ağırlıkça %50’lik sodyum hidroksit çözeltisi: 50 g sodyum hidroksit 50 ml saf su içerisinde çözdürülür.
 3. Seyreltik sülfürik asit çözeltisi (25 mL/L)
 4. %1’lik fenolftalein çözeltisi (%95’lik etanolde hazırlanmış)
 5. 0,1 N  Ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)

 

 
Deneyin Yapılışı
300 mL’lik dibi düz olan damıtma balonuna suyundan ve tortusundan ayrılmış olan tereyağından tam olarak 5 ±0.01 g tartılır. Üzerine 20 g gliserin ve 2 mL sodyum hidroksit çözeltisi eklenerek balon hafif bek alevine tutularak içindekiler çalkalanarak sabunlaştırılır. Sıvı tamamen berraklaşıp açık sarı renk alınca ve köpürme bitince ısıtma işlemine son verilir. Bu işlem sırasında köpüklerin taşmamasına ve sıcaklığın fazla yükselmemesine dikkat edilmelidir. (Oluşan renk bulanık ise sabunlaşmanın tam olmadığı, koyu renk ise sıcaklığın fazla olduğunu gösterir. Bu durumda deney tekrarlanmalıdır.)

Balon bir asbest üzerine koyularak ağzı saat camı ile örtülür ve 80° C’ye kadar soğumaya bırakılır. Üzerine en az 15 dakika kaynatılmış saf sudan tam olarak 93 mL eklenerek karıştırılır. Kaynamanın sakin olması için 0.5 g toz sünger taşı atılırak 50 mL seyreltik sülfürik asit çözeltisi eklendikten sonra balon hemen özel Reichert Meissl damıtma düzeneğine yerleştirilir. Soğutucu altına 100 ve 110 mL’lik hacim yerleri işaretlenmiş olan bir balonjoje yerleştirilir. Damıtma 19-21 dakikada bitecek şekilde sıcaklık, destilantında sıcaklığı 18-21° C arasında olacak şekilde de su akış hızı ayarlanmalıdır. Damıtma sona erince yani 110mL’lik işaretli yere yaklaşılınca su ve alev kapatılmalıdır. Son damlalar 110 mL’lik çizgiye geldi anda balon sistemden ayrılır. Balonun ağzı mantar ile kapatılarak 110mL’nin işaretli olduğu yere kadar 15° C’deki suya batırılır ve burada 10 dakika tutulur. 

 

Sudan çıkarılır, kurulanır seviye düşmüş ise tamamlanır. Çözelti çok çalkalanmadan bir iki kez alt üst edilir. Çözelti 100 mL’lik bir balonjojeye 9 cm çaplı bir süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntü berrak olana kadar süzme işlemi tekrarlanır. Şayet berrak bir süzüntü elde edilmezse kieselger ile çalkanarak süzülür. Böylece suda çözünmeyen asitler kieselger tarafından tutulur. Berrak çözeltiden 100 mL alınarak üzerine 5 damlafenolftalein indikatörü eklenir ve açık pempe rengin 30 saniye kalıcı olduğu ana kadar 0.1 N NaOH çözeltisi ile titre edilerek harcanan hacim kaydedilir. Aynı deney birde yağ örneği kullanılmadan yapılır. Ve yine harcanan NaOH miktarı kaydedilir. Eğer tanık deneyde harcanan NaOH miktarı 0.5 mL’yi geçerse bütün deney tekrar yapılmalıdır.

 

 

Hesaplamalar

Başlangıçta 100 mL yerine 110 mL destilant toplandığı için harcanan sodyum hidroksit miktarına 1/10 eklenerek aşağıdaki formül ile hesaplanır.

 

 

Reichert-Meissl Sayısı = (V1-V2) + b

 

b = (V1-V2)/10

 

V1= Deney numunesinin olduğu titrasyonda harcanan NaOH miktarı (mL)

V= Tanık deney için harcanan NaOH miktarı (mL)

 

NOT: Eğer polenske sayısı tayini yapılacak ise destilanttan arta kalan 10 mL’lik süzüntü saklanmalıdır.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 74661

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Gıda Analizlerinde Asitlik Tayinleri Nasıl Yapılır?

Gıda Analizlerinde Asitlik Tayinleri Nasıl Yapılır?

Asitlik 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. Asitlik Cinsi Örneklerin titre edilebilen asitliği bazı asitler...

Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Kimyasal olarak selüloz tepkime göstermeyen bir madde olup, suda, organik ve inorganik çözücülerde çözünmez. Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda çözü...

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini Yöntemin Prensibi Tuz kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yön...

Gıdalarda Yağ Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Gıdalarda Yağ Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Lipitler (yağlar), bitki ve hayvanlarda bulunan ve çözünürlük özellikleri ile karakterize edilen maddelerdir. Lipitler suda çözünmezler ama dietil eter, kloroform, karbon tetraklorür, petrolyum eteri gibi organik çözücülerde çözünürler. ...

Süt Ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması Analizi Nasıl Yapılır?

Süt Ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması Analizi Nasıl Yapılır?

Jelatin Aranması Süt ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması Yöntemin Prensibi Bu yöntemle süt ve süt ürünlerinde jelatin tayini nitel olarak yapılır. Stokes reaktifi ile reaksiyona giren jelatin süzüldükten sonra pikrik asit çözeltis...

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (Folin Fenol Metodu) ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Alkali ortamda bakır iyonu (Cu+2 ) proteinlerdeki peptid bağları ile bir kompleks oluşturur ve Cu+1 e indirgenir. İndirgenmiş bakır ve proteinlerin yan zincirind...

Et Ve Et Ürünlerinde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Nişasta Tayini Nişasta özellikle et ürünlerinde jöle maddelerinin dışarı taşmasını engellemektedir. Nişasta katılan et ürünleri daha kuru olmaktadır. Et ürünlerine dolgu maddesi olarak katılmasına rağmen yapısı gere...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum?

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com tarım, gıda ve hayvancılık üzerine kurulmuş bir websitesidir. Websitemizde yetiştiricilik, hastalıklar, zararlılar vb. ile ilgili yazılar bulunmaktadır.

Yetiştiriciliği, aşılanması, budaması, hastalığı, zararı, zararlıları, zararlısı, mücadelesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, faydası, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, özellikleri, kullanım alanları, nasıl yapılır, nasıl olmalıdır