• notifications1
 • menü

Bugün : 15 Nisan 2021 Perşembe

Tuzda İyot Tayini

 

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Balonjoje ( 250 mL)
 • Erlen ( 250 mL)
 • Pipet(1 mL, 5 mL)
 • Büret ( 50 mL)
 • Mezür(250 mL)
 • Terazi


 
Kullanılan Kimyasallar

 1. Metiloranj indikatörü
 2. Yaklaşık 2 NSülfürik asit (H2SO4) çözeltisi


Doymuş bromlu su çözeltisi (3,6 g/100 mL suda 20°C da): Uygun bir erlene 5 mL bromlu su çözeltisi alınır. Üzerine %10 luk KI çözeltisinden 5 mL konur 2 N H2S04  ile eşitlendirilir. (5 mL yeterli olacaktır.) 0,1 N Na2S203 çözeltisi ile nişasta indikatörü eşliğinde titre edilir (0,1 N Na2S203 1 mL si = 8 mg  Br = 12,7 mg I eşdeğerdir).
%1 lik (m/v) sodyum sülfit (Na2S03) çözeltisi
%5 lik (m/v) fenol çözeltisi
%10 luk (m/v) potasyum iyodür (KI) çözeltisi
0,005 N ayarlı sodyum tiyosülfat (Na2S203)
%1 lik taze hazırlanmış (m/v) nişasta çözeltisi


Sodyum klorür (NaCl)  çözeltisi: İyotsuz 40 g iyotsuz NaCl 200 mL damıtık suda çözülür.
Derişik fosforik asit (H3P04) çözeltisi
Derişik sülfürik asit (H2S04) çözeltisi


Şahit deney için Potasyum iyodür (KI) çözeltisi: 0,3280 g KI suda çözülüp 250 mL tamamlanır. Bu çözeltiden 50 mL alınarak tekrar 250 mL 'ye tamamlanır. Kontrol  tayin için 5 mL kullanılacak olan bu çözeltinin 1 mL sinde 0,2 mg iyodür veya 0,2616 mg potasyum iyodür vardır.


 
Deneyin Yapılışı
 
Deney iki yöntem ile yapılabilir. Genellikle I. Yöntem tercih edilmelidir.
 
Analizi yapılacak örnekten  50 g alınarak bir miktar saf su içerisinde çözüldükten sonra çözeltinin son hacmi saf su ile 250 mL ye tamamlanır.


 
I. Yöntem (Referans Metot)
 
250 mL lik çözeltiden 100 mL bir erlene aktarılır. Üzerine  birkaç damla metiloranj indikatörü damlatılır ve 2 N H2S04 ile nötrleştirilir. Yaklaşık 20 mg bromüre eşdeğer olacak şekilde damla damla bromlu su çözeltisinden ilave edilir. Değişmeden kalan serbest brom Na2S203 ilave edilip karıştırılarak parçalanır. Sarı renk bromun parçalandığını gösterir. Erlenin çeperleri damıtık su ile yıkanır ve 1-2 damla fenol çözeltisi ilave edilerek serbest bromun tamamının parçalanması sağlanır.
 
Üzerine  1 mL 2 N  H2S04 ve 5 mL KI çözeltisi ilave edilir ve karanlık bir yerde bir saat kadar saklanır. Bu sürenin sonunda erlendeki çözelti Na2S203 çözeltisi ile titre edilmeye başlanır. Bu deneyde indikatör başta eklenmez. Titrantın çözeltiye damladığı noktada bir renk açılması (sararma) görüldüğü anda nişasta indikatörü eklenmelidir.  İndikatör eklenmesinden sonra Na2S203 ile dönüm noktasının görüldüğü ana kadar titrasyona devam edilir ve harcanan toplam titrant miktarı kaydedilir.


 
II. Yöntem
 
250 mL lik çözeltiden 100 mL bir erlene aktarılır. Üzerine  200 mL damıtık su ilave edilir ve metiloranj indikatörüne karşı H3PO4 ile nötrleştirilir ve 1 mL  asidin fazlası konur.
 
Yaklaşık 20-25 mg bromüre eşdeğer olacak şekilde bromlu su çözeltisi ilave edilir ve çözelti renksiz olana kadar kaynatılır. Kaynatma işlemi 5 dakika kadar daha sürdürülmelidir. Çözeltiye biraz salisilik asit kristali atılır ve oda sıcaklığına kadar soğutulur.
 
Bu çözeltiye 1 mL H3P04 ve yaklaşık 0,3 g KI katılır ve karanlık bir yerde bir saat kadar bekletilir. Bu sürenin sonunda erlendeki çözelti Na2S203 çözeltisi ile titre edilmeye başlanır. Bu deneyde indikatör başta eklenmez. Titrantın çözeltiye damladığı noktada bir renk açılması (sararma) görüldüğü anda nişasta indikatörü eklenmelidir. İndikatör eklenmesinden sonra Na2S203 ile dönüm noktasının görüldüğü ana kadar titrasyona devam edilir ve harcanan toplam titrant miktarı kaydedilir.


 
Şahit Deney
 
Her iki metot için 100 ml NaCl çözeltisi alınarak üzerine  şahit deney için hazırlanan potasyum iyodür çözeltisinden 5 mL ilave edilir. Şeçilen metot aynen bu şahit çözeltiyede uygulanarak harcanan standart Na2S203 miktarı tespit edilir.


 
Hesaplamalar
 
Her iki metot sonunda potasyum iyodür, mg/kg olarak, aşağıdaki formül kullanılarak hesap edilir.

KI (mg/kg) = [69112 (V1 - V2) x N] / M
 
Burada;
V1 = Deneyde harcanan standart Na2S203  hacmi, mL
V2= Tanık deneyde harcanan standart Na2S203  hacmi, mL
N = Standart Na2S203 in normalitesi
M = Numune miktarı, g

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 01140

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Toluen Ile Damıtma Metodu Ile Baharatta Nem Tayini

Toluen Ile Damıtma Metodu Ile Baharatta Nem Tayini

Toluen ile Damıtma Metodu ile Baharatta Nem Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, su ile karışmayan organik bir çözücü kullanılarak, suyun damıtma ile alınıp dereceli bölümde toplanması ve miktarının belirlenmesi ilkesine dayanır. K...

Süt, Süt Tozu, Yoğurt Ve Dondurmada Yağ Analizleri

Süt, Süt Tozu, Yoğurt Ve Dondurmada Yağ Analizleri

Süt, Süt Tozu, Yoğurt ve Dondurmada Yağ Analizleri Yöntemin Prensibi Süt ve süt ürünlerinde genelde Gerber yöntemi kullanılır. Yöntem, protein ve zor çözünen tuzların derişik sülfürik asit ve amil alkol ile çözülüp, yağın parçalan...

Reçelde Meyve Oranı Tayini

Reçelde Meyve Oranı Tayini

Reçelde Meyve Oranı Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Terazi Beher (800 mL) Elek Deneyin Yapılışı Net ağırlığı 500 g a kadar olan reçel numulerinden içeriğin tamami 500 g dan fazla olan numunelerde ise iyice karıştırılarak...

Tereyağında Asitlik Tayini

Tereyağında Asitlik Tayini

Tereyağında Asitlik Tayini Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen (250 mL) Pipet (5-10 mL) Terazi Büret(50 mL) Mezür (50 mL) Kullanılan Kimyasallar %3 lük Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde h...

Diastaz Sayısı Tayini

Diastaz Sayısı Tayini

Diastaz sayısı tayini Bu tayinde kullanılacak bal numunesi, ön ısıtmaya tabi tutulmamalıdır. Yöntemin Prensibi Miktarı bilinen bal örneği, konsantrasyonu belli nişasta çözeltisi ile karıştırılarak sabit sıcaklıkta tutulur. Baldaki di...

Destilasyon Yöntemi Ile Kükürtdioksit Tayini

Destilasyon Yöntemi Ile Kükürtdioksit Tayini

Destilasyon Yöntemi ile Yöntemin Prensibi Yöntem, taşıyıcı olarak azot gazı kullanılarak, destilasyon sonucu oluşan kükürtdioksitin hidrojen peroksit çözeltisinde toplanması ve burada sülfürik aside dönüştükten sonra ayarlı bir bazla ...

Sodyum (Na) Analizi

Sodyum (Na) Analizi

Sodyum (Na) Analizi Yöntemin Prensibi Gıda örneklerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısımda mineral aranması yapılır. ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.688)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...