• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Eylül 2021 Pazar

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini

 

Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini 

 

Yöntemin Prensibi
  
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde  örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden alınan çözelti asitlendirilir ve AgNO3 eklenerek klorürler gümüş klorür olarak tutulur. Ortamda kalan gümüş ise ayarlı potasyum tiyosiyanat ile titre edilir

 

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Erlen(100 mL)  
 • Mezür ( 100 mL)
 • Balonjoje (100 mL)
 • Filtre kağıdı
 • Huni
 • Büret ( 50 mL) 
 • Pipet( 1 mL, 25 mL)
 • Su Banyosu
 • Blender

 
 
Kullanılan Kimyasallar

 1. 4 N nitrik asit (1 Hacim derişik nitrik asit  + 3hacim saf su)
 2. 0,1 N  gümüş nitrat ( AgNO3 ) 
 3. 1 N  sodyum hidroksit ( NaOH )
 4. Nitrobenzen
 5. Amonyum demir-3- sülfat ( NH4Fe(SO4)2.12H2O )
 6. Ayarlı 0,1 N potasyum tiyosiyanat ( KSCN )

 

Protein çöktürülmesi için kullanılan çözeltiler:

Reaktif I : 100 g potasyum ferrosyanat ( K4Fe(CN)6.3H2O ) saf suda çözülüp toplam hacim 1000 mL’ye saf su ile tamamlanır.
Reaktif II : 220 g çinko asetat ( Zn(CH3COO)2.2H2O ) ve 30 mL glasial asetik asit (CH3COOH)  saf suda çözülüp toplam 1000 mL’ye saf su ile tamamlanır.


 
Deneyin Yapılışı
 
Homojenize edilmiş örnekten 5 g erlene tartılır. Üzerine 50 mL sıcak saf su eklenerek kaynar su banyosunda 10 dakika karıştırılarak ısıtılır. Çözelti oda sıcaklığına geldikten sonra 1 ml reaktif I ve reaktif II sırasıyla eklenerek iyice karıştırılır. Proteinlerin çökmesi için yaklaşık 20 dakika beklenir. Daha sonra 100 mL’lik balona aktarılıp saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Karışım süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 10 mL alınıp üzerine 2,5 mL 4 N HNO3,1 mL amonyum demir-3-sülfat çözeltisi eklenir. Daha sonra 10 mL AgNO3 ve 1,5 mL nitrobenzen eklenip büretteki ayarlı 0,1 N KSCN ile erlende kiremit rengi görülene kadar titre edilir. 


 
Hesaplamalar
 
1 mL  0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
 
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi  tam 0,1 N değilse bu değer
 
(0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
 % Tuz  (g)  =  [ (0,00585 x  (10-V)) / m] x SF x100
 
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
m = Alınan numune miktarı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 100 mL’lik balonjojeye seyreltildi.  Bu çözeltiden de 10 mL alındı. Bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 dir)
 
Hesaplamalardaki 10 baslangıçta eklenen AgNO3  çözeltisinin hacmi. Bu değer tuz miktarına göre değişebilir.

 

 

Mohr Yöntemi ile Tuz Tayini
 
 
Yöntemin Prensibi
 
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Yöntem normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanır. Bu yönteme Mohr Yöntemi denir.


 
 
Kullanılan Kimyasallar

 1. 0,1 N Gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisi  
 2. % 5’lik potasyum kromat (K2CrO4) çözeltisi 


 
Deneyin Yapılışı
 
Homojen hale getirilmiş örnekten 10 g erlene tartılır. Üzerine sıcak saf su eklenerek kuvvetli bir şekilde 5-10 dakika çalkalanır. Çözelti süzgeç kağıdından 100 mL’lik balonjojeye süzülür. Erlen 4- 5 kere sıcak su ile yıkanarak süzgeç kağına dökülür. Böylece hem erlende kalan hem de süzgeç kağıdında kalabilecek olan tuzun suya geçmesi sağlanır. Balonjojedeki süzüntü  tam olarak soğuduğu zaman hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu süzüntüden erlene 10 mL alınarak üzerine 2-3 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir. Büretteki AgNO3  çözeltisi ile  erlende kiremit kırmızısı renk gözlenene kadar titre edilir.


 
Hesaplamalar
 
1 mL  0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
            
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi  tam 0,1 N değilse bu değer
 
(0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
%Tuz  (g)  =  [ (0,00585 x V) / m] x SF x100
 
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
N = Ayarlanan AgNO3 çözeltisinin derişimi
m = Alınan numune miktarı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 100 mL’lik balonjojeye seyreltildi.Bu çözeltiden de 10 mL alındı. Bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 dur.) 

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Pınar

(2 hafta önce )

Merhaba, Volhard yönteminde titrasyon sonundaki renk tam olarak nasıl olmalıdır?

Güvenlik Kodu : 12320

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemler...

Süt Tozunda Asitlik Tayini Nasıl Yapılır?

Süt Tozunda Asitlik Tayini Nasıl Yapılır?

Süt Tozunda Asitlik Tayini Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen (250 mL) Pipet (5 mL) Büret(50 mL) Mezür(50 mL) Terazi Kullanılan Kimyasallar %1 lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlan...

Et Ve Et Ürünlerinde, Sebze Ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde, Sebze Ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde, Sebze ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Yöntemin Prensibi Örnek sıcak saf su ile ekstrakte edilirek, proteinler çöktürülür ve süzülür. Ekstraksiyon sonucu et ürününden ekstrakte geçen nitratlar metalik kadmiyu...

Çayda Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Çayda Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Çayda Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Kimyasal olarak selüloz tepkime göstermeyen bir madde olup, suda, organik ve inorganik çözülerde çözünmez. Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda ç...

Yağsız Kakao Kütlesi Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yağsız Kakao Kütlesi Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yağsız Kakao Kütlesi Tayini Referans Metot Yöntemin Prensibi Bu yöntem, numunede bulunan teobromin miktarının spektrofotometrik yolla bulunarak, teobromin miktarından yağsız kakao kitlesinin hesaplanması esasına dayanmaktadır. ...

Vanadomolibdofosforik Metodu İle Fosfor Tayini Nasıl Yapılır?

Vanadomolibdofosforik Metodu İle Fosfor Tayini Nasıl Yapılır?

Vanadomolibdofosforik Metodu ile Fosfor Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem vanadat ve molibdatın oksijenlerinin PO4 ile yer değiştirerek oluşan sarı rengin spektrofotometre ile 430 nm’ de tayini ilkesine dayanır. Kullanılan ...

Makarnanın Su Absorpsiyonu Analizi Nasıl Yapılır?

Makarnanın Su Absorpsiyonu Analizi Nasıl Yapılır?

Makarnanın Su Absorpsiyonu Yöntemin Prensibi Makarna kalitesini belirlemek amacı ile kullanılan gravimetrik bir yöntemdir Deneyin Yapılışı Makarnada suya geçen madde miktarı deneyinden elde edilen pişmiş makarnalar tartılır ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021