• notifications1
 • menü

Bugün : 22 Nisan 2021 Perşembe

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini

 

Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini 

 

Yöntemin Prensibi
  
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde  örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden alınan çözelti asitlendirilir ve AgNO3 eklenerek klorürler gümüş klorür olarak tutulur. Ortamda kalan gümüş ise ayarlı potasyum tiyosiyanat ile titre edilir

 

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Erlen(100 mL)  
 • Mezür ( 100 mL)
 • Balonjoje (100 mL)
 • Filtre kağıdı
 • Huni
 • Büret ( 50 mL) 
 • Pipet( 1 mL, 25 mL)
 • Su Banyosu
 • Blender

 
 
Kullanılan Kimyasallar

 1. 4 N nitrik asit (1 Hacim derişik nitrik asit  + 3hacim saf su)
 2. 0,1 N  gümüş nitrat ( AgNO3 ) 
 3. 1 N  sodyum hidroksit ( NaOH )
 4. Nitrobenzen
 5. Amonyum demir-3- sülfat ( NH4Fe(SO4)2.12H2O )
 6. Ayarlı 0,1 N potasyum tiyosiyanat ( KSCN )

 

Protein çöktürülmesi için kullanılan çözeltiler:

Reaktif I : 100 g potasyum ferrosyanat ( K4Fe(CN)6.3H2O ) saf suda çözülüp toplam hacim 1000 mL’ye saf su ile tamamlanır.
Reaktif II : 220 g çinko asetat ( Zn(CH3COO)2.2H2O ) ve 30 mL glasial asetik asit (CH3COOH)  saf suda çözülüp toplam 1000 mL’ye saf su ile tamamlanır.


 
Deneyin Yapılışı
 
Homojenize edilmiş örnekten 5 g erlene tartılır. Üzerine 50 mL sıcak saf su eklenerek kaynar su banyosunda 10 dakika karıştırılarak ısıtılır. Çözelti oda sıcaklığına geldikten sonra 1 ml reaktif I ve reaktif II sırasıyla eklenerek iyice karıştırılır. Proteinlerin çökmesi için yaklaşık 20 dakika beklenir. Daha sonra 100 mL’lik balona aktarılıp saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Karışım süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 10 mL alınıp üzerine 2,5 mL 4 N HNO3,1 mL amonyum demir-3-sülfat çözeltisi eklenir. Daha sonra 10 mL AgNO3 ve 1,5 mL nitrobenzen eklenip büretteki ayarlı 0,1 N KSCN ile erlende kiremit rengi görülene kadar titre edilir. 


 
Hesaplamalar
 
1 mL  0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
 
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi  tam 0,1 N değilse bu değer
 
(0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
 % Tuz  (g)  =  [ (0,00585 x  (10-V)) / m] x SF x100
 
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
m = Alınan numune miktarı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 100 mL’lik balonjojeye seyreltildi.  Bu çözeltiden de 10 mL alındı. Bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 dir)
 
Hesaplamalardaki 10 baslangıçta eklenen AgNO3  çözeltisinin hacmi. Bu değer tuz miktarına göre değişebilir.

 

 

Mohr Yöntemi ile Tuz Tayini
 
 
Yöntemin Prensibi
 
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Yöntem normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanır. Bu yönteme Mohr Yöntemi denir.


 
 
Kullanılan Kimyasallar

 1. 0,1 N Gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisi  
 2. % 5’lik potasyum kromat (K2CrO4) çözeltisi 


 
Deneyin Yapılışı
 
Homojen hale getirilmiş örnekten 10 g erlene tartılır. Üzerine sıcak saf su eklenerek kuvvetli bir şekilde 5-10 dakika çalkalanır. Çözelti süzgeç kağıdından 100 mL’lik balonjojeye süzülür. Erlen 4- 5 kere sıcak su ile yıkanarak süzgeç kağına dökülür. Böylece hem erlende kalan hem de süzgeç kağıdında kalabilecek olan tuzun suya geçmesi sağlanır. Balonjojedeki süzüntü  tam olarak soğuduğu zaman hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu süzüntüden erlene 10 mL alınarak üzerine 2-3 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir. Büretteki AgNO3  çözeltisi ile  erlende kiremit kırmızısı renk gözlenene kadar titre edilir.


 
Hesaplamalar
 
1 mL  0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
            
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi  tam 0,1 N değilse bu değer
 
(0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
%Tuz  (g)  =  [ (0,00585 x V) / m] x SF x100
 
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
N = Ayarlanan AgNO3 çözeltisinin derişimi
m = Alınan numune miktarı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 100 mL’lik balonjojeye seyreltildi.Bu çözeltiden de 10 mL alındı. Bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 dur.) 

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 81900

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kafein Tayini

Kafein Tayini

Kafein Tayini Giriş Kafein, kola cevizi, kahve, çay, kakao çekirdeği, mate gibi 63 tür bitkinin meyvesi, tohumu ve yaprağında doğal olarak bulunan bir alkaloiddir. Bulunduğu kaynağa göre guaranin, matein, tein gibi isimler alır. ...

Toluen Ile Damıtma Metodu Ile Baharatta Nem Tayini

Toluen Ile Damıtma Metodu Ile Baharatta Nem Tayini

Toluen ile Damıtma Metodu ile Baharatta Nem Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, su ile karışmayan organik bir çözücü kullanılarak, suyun damıtma ile alınıp dereceli bölümde toplanması ve miktarının belirlenmesi ilkesine dayanır. K...

Fosfor Analizi Volumetrik Yöntem

Fosfor Analizi Volumetrik Yöntem

Volumetrik yöntem Yöntemin Prensibi Yöntem kül haline getirilen numunenin, sitro molibdat çözeltisi ile muamele edilerek sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edilmesi prensibine dayanır. Kullanılan Malzemeler Pipet (5,10 mL)...

Kurşun (Pb) Analizi

Kurşun (Pb) Analizi

Kurşun (Pb) Analizi Yöntemin Prensibi Gıda örneklerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısında mineral aranması yapılır. K...

Su Sertliği Tayini

Su Sertliği Tayini

Su Sertliği Tayini Yöntemin Prensibi Suyun toplam sertliği genellikle suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelir. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen ( 250 mL, 1000 mL) Büret ( 50 mL) Te...

Bitkisel Sıvı Yağlarda Ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini

Bitkisel Sıvı Yağlarda Ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini

Bitkisel Sıvı Yağlarda ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem 105 °C’deki rutubet dahil uçan maddelerin toplamının bulunması ilkesine dayanmaktadır. Kulanılan Malzemeler ve Cihazlar Buharlaşm...

Ham Selüloz Tayini

Ham Selüloz Tayini

Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Kimyasal olarak selüloz tepkime göstermeyen bir madde olup, suda, organik ve inorganik çözücülerde çözünmez. Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda çözü...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.770)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...