• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Eylül 2021 Pazar

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi

Yöntemin İlkesi
 
Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte invert şeker olarak tayin edilir. Yöntem, invert şekerin fehling çözeltisinde bulunan bakır-2 oksidi, suda çözünmeyen bakır-1 okside indirgemesi prensibine dayanır. 


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Balonjoje (250 mL, 1000 mL)
 • Pipet (1 mL, 5 mL, 25 mL)
 • Filtre kağıdı
 • Huni
 • Su Banyosu
 • Büret ( 50 mL)
 • Erlen (100 mL)
 • Ağzı rodajlı balon (250 mL)
 • Cam boncuk
 • Geri Soğutucu 
 • Isıtıcı
 • Mezür ( 50 mL)
 • Beher( 100 mL)

 

Kullanılan Kimyasallar
  
Carez I çözeltisi: 15 g potasyum ferrosiyanid [K4Fe(CN)6.3H2O]   saf suda çözünerek 100 mL ye tamamlanır.


Carez II çözeltisi:30 g çinko sülfat (ZnSO4.7H2O)  saf suda çözülerek 100 mL ye tamamlanır.


Fehling I çözeltisi: 69,278 g bakır sülfat (CuSO4.5H2O) 250 mL saf suda çözülerek 1 litrelik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Çözelti süzüldükten sonra kahverengi şişede ağzı sıkıca kapatılarak uzunca süre saklanabilir.


Fehling II çözeltisi: 346 g potasyum sodyum tartarat (KNa-tartarat.4H2O)  tartılarak bir miktar saf suda çözülür. 100 g sodyum hidroksit  tartılıp buda bir miktar saf suda çözülür ve iki çözelti birbiri ile karıştırılıp 1 litrelik hacme saf su ile tamamlanır. 48 saat beklendikten sonra süzülür. Bu çözelti en fazla 2 ay saklanabilir.


0,1 N NaOH çözeltisi

% 0,1’lik fenolftalein çözeltisi

%1’lik sulu metilen mavisi  çözeltisi


Stok invert şeker çözeltisi: 9,5 g sakkaroz tartılarak bir miktar saf su ile çözülerek 100 mL’lik balonjojeye aktarılır. Üzerine 5 mL hidroklorik asit (HCl) eklenerek 100 mL’ ye tamamlanır. Çözelti oda sıcaklığında 3 gün bekletilir. Daha sonra 1 litrelik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

 

Standart invert şeker çözeltisi: Stok invert şeker çözeltisinden 50 mL alınarak 250 mL’lik balonjojeye aktarılır. Üzerine-2 damla fenolftalein indikatör çözeltisi eklenerek çok hafif pembe renk gözlenene kadar 5 N NaOH çözeltisi ile nötralize edilir ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Böylece 2mg/mL invert şeker olacak şekilde standart çözelti hazırlanır. Bu çözelti kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır. 


 
Deneyin Yapılışı
 
Faktör tayini 

Erlene Fehling I ve Fehling II çözeltilerinden 5 mL alınarak üzerine bir miktar saf su eklenir. Büretteki hazırlanan standart invert şeker çözeltisinden 15 mL erlene koyulur. Erlen bek alevi üzerine koyulur. Sıcaklığı ayarlamak için araya aspest koyulur. Çözelti kaynamaya başladıktan sonra titrasyona başlanır. Çözeltinin 3 dakika içinde kaynaması sağlanır. Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra metilen mavisi damlatılır. Çözeltinin rengi mavi olur. Titrasyonun bitiş noktasına doğru şeker çözeltisi damla damla verilir. Renk maviden kırmızıya döndüğü anda titrasyona son verilir. Harcanana hacim kaydedilir (V1). Titrasyon 1 dakika içerisinde bitirilmelidir. Önceden eklenen şeker miktarıda buna göre ayarlanır. 

 

Örneğin Hazırlanışı

25 mL veya g örnek alınarak 250 mL’lik bolonjojeye aktarılır. Üzerine 50 mL damıtık su eklenir. Üzerine durultma amacıyla 5 mL Carez I ve 5 mL Carez II çözeltilerinden eklenerek iyice karıştırılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 30 dak beklenir. 30 dak sonra 0,1 N NaOH  ortamın pH ‘sı 8 olana kadar eklenir. Çözelti filtre edilerek berrak çözelti elde edilir. 


 
İnversiyon Sonrası

Berrak filtrattan 50 mL alınarak 100 mL’lik balonjojeye koyulur. Üzerine % 25’lik hidroklorik asit (HCl) çözeltisinden 6 mL eklenir. Çözeltinin içerisine termometre koyularak 70ºC’a ayarlanmış su banyosuna yerleştirilir. Sık sık çalkalanarak sıcaklığın en fazla 2-3 dakikada 67ºC’a gelmesi sağlanır. Bu andan itibaren tam 5 dakika aynı sıcaklıkta tutulur ve soğuk su altında hızlı bir şekilde soğutulur. Çözeltiye 1-2 damla fenolftalein indikatör çözeltisi koyularak 4 N NaOH ile çok açık pembe renk olana kadar nötralize edilir. Daha sonra hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 

Hazırlanan bu çözelti bürete doldurulur. Erlene 5‘er mL Fehling I ve Fegling II çözeltilerinden koyularak 3 dakika içerisinde kaynaması sağlanır. Kaynamada 2 dakika dolmadan 2-3 damla metilen mavisi damlatılır ve büretteki çözelti ile titre edilir. Renk kırmızı olunca titrasyon kesilerek yaklaşık harcanan miktar tespit edilerek bir ön deneme yapılır. İkinci kez daha duyarlı deney yapılır ve bu sefer ilk titrasyonda harcanan hacimden 1 mL eksiği kaynamadan önce fehling çözeltilerinin üzerine koyulur. Böylece az miktarda bir titrantla dönüm noktasına ulaşılır. Ve aynı şekilde titrasyon yapılarak harcanan hacim not edilir.(V) 


 
İnversiyon Öncesi

Berrak filtrant bürete doldurulur. Erlene 5 mL Fehling I ve 5 mL Fehling II çözeltilerinden koyularak inversiyon sonrasındaki şekilde titrasyon yapılır.


 
Hesaplamalar 

F = Faktör hesabı harcanan şeker çözeltisinin mL’sinde bulunan mg şeker ile harcanan çözelti hacminin çarpımı ile bulunur.

F = 2mg x V1

 

İnvert Şeker (g/L) = (V2 x F) / V x V1

V1 = Alınan numune miktarı

V2 =  Seyreltilen hacim

V = Titrasyonda harcanan çözelti miktarı

F = Faktör                                         

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Mustafa Külahlı

(6 ay önce )

Sütlü muhallebi de Lane lanen toplam şeker analizi yaptım sonuç %14, peki bu sonucun içinde pirinç unundan gelen nişasta bulunan polosakkaritler varmıdir. Nişasta bileşenleri şeker sayiliyormu. Saygılar hocam

Ruveyda

(3 ay önce )

2ml/MLS 25ml

Meraklımüh

(1 ay önce )

Et ve et ürünlerinde hmf analizi yaparken kullanılan carrez 1 ve carrez 2 nin işlevi tam olarak nedir. Teşekkür ederim.

Güvenlik Kodu : 94486

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Brix Ölçümü (Suda Çözünür Kuru Madde) Analizi Nasıl Yapılır?

Brix Ölçümü (Suda Çözünür Kuru Madde) Analizi Nasıl Yapılır?

Brix Ölçümü (Suda Çözünür Kuru Madde) Yöntemin Prensibi İçerisinde çözünmüş madde içeren çözeltilerde, ışık, yoğunluğu farklı ortamlardan birinden diğerine geçerken kırlır. Işığın kırılması, suda çözünmüş maddenin karakteristik öze...

Karamel (Şeker) Boyası Aranması Nasıl Yapılır?

Karamel (Şeker) Boyası Aranması Nasıl Yapılır?

Karamel (şeker) Boyası Aranması Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Ayırma hunisi (250 mL) Terazi Pipet (5 mL) Beher (50 mL) Kullanılan Kimyasallar Dietil eter Derişik hidroklorik asit (HCl) (Merck 1.00317) %1’li...

Sütte Laktoz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sütte Laktoz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sütte Laktoz Tayini Yöntemin Prensibi Süt proteinleri uzaklaştırıldıktan sonra, laktoz ile kloramin T ve potasyum iyodür arasındaki tepkimede indirgenen halojen niceliğinin titrasyonla saptanarak, laktozun dolaylı olarak hesaplanması...

Gıdalarda Şeker Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Gıdalarda Şeker Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Gıdalarda Şeker Tayini Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Sebze ve meyveler ile bunlardan üretilmiş gıdalar daima karbonhidrat içerir.Bunlar; başlıca glikoz, fruktoz ve sakkaroz olmak üzer...

Çocuk Mamalarında Kül Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Çocuk Mamalarında Kül Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Çocuk Mamalarında Kül Tayini Yöntemin Prensibi Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cih...

Gıdalarda Kuru Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Gıdalarda Kuru Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Gıda maddeleri su ve kuru madde olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ortamdan su uzaklaştırıldığında kuru madde kalır. Bu kısma genellikle toplam kuru madde denir. Toplam denmesinin nedeni kuru maddenin iki ayrı öğeden oluşmasıdır. Toplam ku...

Hububat Ürünlerinde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Hububat Ürünlerinde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Hububat Ürünlerinde Nişasta Tayini Yöntemin Prensibi Örnek, içerdiği optikçe aktif diğer maddelerden ayrılması için %1’lik hidroklorik asit ile ekstrakte edilir. Eriyen maddeler fosfor Wolfram asidi ile çöktürülerek süzülür v...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021