• notifications1
 • menü

Bugün : 16 Nisan 2021 Cuma

Sütte Laktoz Tayini

 

Yöntemin Prensibi
Süt proteinleri uzaklaştırıldıktan sonra, laktoz ile kloramin T ve potasyum iyodür arasındaki tepkimede indirgenen halojen niceliğinin titrasyonla saptanarak, laktozun dolaylı olarak hesaplanması ilkesine dayanır.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Erlen ( 50 mL, 100 mL)
 • Büret ( 50 mL)
 • Terazi
 • Pipet ( 5 mL, 25 mL)

 

Kullanılan Kimyasallar

 1. Tungstik asit  reaktifi: 7 g sodyum tungstat (Na2WO4.2H2O) 870 mL saf su içerisinde çözdürülür. Üzerine 0.1 mL orto fosforik asit çözeltisi (% 88 w/w) ve 70 mL 1 N sülfürik asit  çözeltisi eklenir.
 2. Kloramin T çözeltisi: 0.040 N ( 5.70 g/L)
 3. Sodyum tiyosülfat çözeltisi: 0.04 N
 4. Potasyum iyodür çözeltisi (%10 w/v): 10 g potasyum iyodür bir miktar saf su içerisinde çözdürüldükten sonra son hacim saf su ile 100 mL’ye tamamlanır. Bu çözelti taze hazırlanmalıdır ve renksiz olmasına dikkat edilmelidir.
 5. Hidroklorik asit çözeltisi  2 N
 6. Çözünür nişasta %1’ lik


 
Deneyin Yapılışı
 
10 mL analiz edilecek süt bir erlene aktarılır. Üzerine 25 mL saf su ve 40 mL tungstik asit reaktifi ilave edilir. Saf su ile çözeltinin hacmi 100 mL ye seyreltilir. Hafifçe çalkalanır ve bir müddet çökme işleminin tamamlanması için beklenir. Oluşan çökelek süzülür. Süzüntüden 10 mL bir erlene aktarılır. Üzerine 5 mL potasyum iyodür ve tam olarak 20 mL kloramin T çözeltisi eklenerek erlenin ağzı kapak ile kapatılır. Çözelti 18-20 ºC de karanlıkta bir buçuk saat bekletilir. Bu süre sonunda kapak az bir miktar saf su ile yıkanır. Çözelti üzerine 5 mL hidroklorik asit çözeltisi eklenir. Titrant olarak kullanılan sodyum tiyosülfat çözeltisinden yaklaşık 5-6 mL (a1) çözeltiye eklendikten sonra nişasta indikatörü eklenir ve tiyosülfat ile dönüm noktasına kadar titrasyona devam edilir (a2). Harcanan toplam tiyosülfat çözeltisi kaydedilir (V1= a1 +a2).
 
Aynı işlemler şahit deney yapmak amacı ile süt örneği yerine 10 mL saf alınarak tekrarlanır. Harcanan tiyosülfat çözeltisi kaydedilir (V2)


 
Hesaplamalar
 
% Laktoz = [ (V2 - V1) x 0.992 x 0.0072  x 100 x 10 ] / m
 
V2 = Şahit için harcanan tiyosülfat miktarı, mL
V1=  Örnek için harcanan tiyosülfat miktarı, mL
0.992 = Hacim düzeltme faktörü. Eğer yağsız süt, örnek olarak  kullanılıyorsa bu faktör 0.996 olarak alınır.


1 mL 0.04 N tiyosülfat 0.00720 g monohidrat laktoza denk gelmektedir. (Eğer hazırlanan tiyosülfatın derişim tam olarak 0.04 değil ise; 1 mL 1 N tiyosülfat 0.18 g monohidrat laktoza eşit olduğu düşünülürse ayarlanan tiyosülfat derişimi 0.18 ile çarpılarak bulunan sonuç 0.0072 yerine yazılır.)


10 : Seyreltme faktörü

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 25574

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Gıdalarda Şeker Tayini

Gıdalarda Şeker Tayini

Gıdalarda Şeker Tayini Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Sebze ve meyveler ile bunlardan üretilmiş gıdalar daima karbonhidrat içerir.Bunlar; başlıca glikoz, fruktoz ve sakkaroz olmak üzer...

Lane Eynon Metodu Ile Şeker Analizi

Lane Eynon Metodu Ile Şeker Analizi

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemler...

Makarnada Suya Geçen Madde Miktarı

Makarnada Suya Geçen Madde Miktarı

Makarnada Suya Geçen Madde Miktarı Yöntemin Prensibi Makarnanın kalitesini belirlemek amacı ile yapılan gravimetrik bir yöntemdir. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Beher (500 mL) Terazi Saat camı Bühner Hunisi Su Banyosu...

Kavurma Yağında Asitlik Derecesi Tayini

Kavurma Yağında Asitlik Derecesi Tayini

Kavurma Yağında Asitlik Derecesi Tayini Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen (250 mL) Pipet (5-10 mL) Terazi Büret (50 mL) Mezür (50 mL) Kullanılan Kimyasallar Alkol - eter karışımı (yarı yarıya karıştırılmış ve n...

Brix Ölçümü (Suda Çözünür Kuru Madde)

Brix Ölçümü (Suda Çözünür Kuru Madde)

Brix Ölçümü (Suda Çözünür Kuru Madde) Yöntemin Prensibi İçerisinde çözünmüş madde içeren çözeltilerde, ışık, yoğunluğu farklı ortamlardan birinden diğerine geçerken kırlır. Işığın kırılması, suda çözünmüş maddenin karakteristik öze...

Gıda Maddelerinde Dekstrin Aranması

Gıda Maddelerinde Dekstrin Aranması

Dekstrin Aranması Yöntemin Prensibi Bu yöntem, balın herhangi bir şekilde hileli olup olmadığının kalitatif olarak bulunmasını sağlar. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Deney tüpü Filtre kağıdı Terazi Pipet (1,5 mL) Balo...

Sakkarin Analizi - Kantitatif Yöntem

Sakkarin Analizi - Kantitatif Yöntem

Kantitatif Yöntem Yöntemin Prensibi Yöntem sakkarinin asitlendirilmiş örnek çözeltisinden dietil eter ile ekstraksiyonundan sonra fenotiazin çözeltisi ile reaksiyonu sonucu oluşan kırmızı renkli bileşiğin ksilene ekstrakte edildikt...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.690)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...