• notifications1
 • menü

Bugün : 9 Mayıs 2021 Pazar

Katı Yağlarda Peroksit Sayısı

 

Yöntemin İlkesi
 
Peroksit değeri 1 kg yağda bulunan miliekivalent oksijeni vermektedir. Peroksit varlığı, asidik bir çözeltide potasyum iyodürden ayrılan iyotun kanıtlanıp belirlenmesi ilkesine dayanır. Peroksit sayısı 122’ den büyük olan numulerde 0,01 N, 12’den az olan numuneler için ise 0,002 N tiyosülfat çözeltisi (Na2S2O3) kullanılır.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 1. Beher  ( 50 mL)
 2. Filtre Kağıdı (Küçük gözenekli)
 3. Huni
 4. Etüv
 5. Erlen (250 mL)
 6. Büret (50 mL)
 7. Terazi
 8. Pipet( 1 mL, 5 mL, 25 mL)

 

Kullanılan Kimyasallar
 
Asetik asit- Kloroform çözeltisi: 3 hacim buzlu asetik asit , 2 hacim kloroform  ile karıştırılır.

 1. Ayarlı 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi (Na2S2O3)
 2. %1’lik nişasta çözeltisi


Potasyum İyodür çözeltisi: Kaynatılmış soğutulmuş saf suya çözünmeyen potasyum iyodür  parçacıkları  kalana kadar eklenir (doymuş çözeltisi).
 
Her deneyden önce hazırlanan doymuş potasyum iyodür çözeltisinden 0,5 mL alınarak 30 mL asetik asit- kloroform çözeltisinin içerisine eklenir. Üzerine 2 mL nişasta çözeltisi eklenir. Eğer 0,01 N tiyosülfat çözeltisinin 1 damlası ile mavi renk oluşuyorsa  çözelti atılarak yeniden hazırlanır.


 

Deneyin Yapılışı
 
Analizi yapılacak numune tereyağı ise aşağıdaki ön işlem uygulanır.
 
70 ºC sıcaklıktaki bir etüvde mümkün olduğu kadar kısa bir sürede ağzı kapalı bir kap içerisinde tutularak eritilir. Eritilen numune yaklaşık 40 ºC sıcaklıktaki bir plaka üzerinde bekletilerek su ve süt fazı yağ fazından ayrılır. Üst kısımdaki yağ fazı sık gözenekli filtre kağıdından süzülerek bir behere aktarılır. Süzme işlemi numuneyi ısıtmaya gerek duyulmaksızın yapılabilmesi için çok hızlı yapılmalıdır. Beherde toplanan numune berrak ve saydam olmalıdır.
 
Deneyin bu aşaması ön işlem uygulanmış tereyağı ve diğer katı yağlar için aynıdır.
 
Berrak numuneden 5 g tartılarak erlene alınır. Üzerine 30 mL asetik asit-kloroform çözeltisi eklenir. Erlenin kapağı kapatılarak çözününceye kadar çalkalanır. Erlene 1 mL doymuş potasyum iyodür çözeltisinden eklenerek 1 dakika süreyle tekrar çalkalanır ve karanlık bir yerde 5 dakika bekletilir. Üzerine taze kaynatılıp soğutulmuş saf sudan 75 mL eklenir. Ayarlı 0,01 N tiyosülfat çözeltisi ile erlene damlayan yerde açılma olana kadar titre edilir. Bu aşamada nişasta indikatörü eklenir. Oluşan  renk açılana kadar tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir.
 
Şahit deney için aynı işlemler örnek yerine saf su koyularak yapılır.


 

Hesaplamalar
 
1000 g örnekteki peroksit değeri miliekivalent olarak;
 
Peroksit Değeri = (V x N x1000) / m
 
N = Ayarlı tiyosülfat çözeltisinin normalitesi
V = Titrasyonda harcanan tiyosülfat çözeltisinden, şahit deney için harcanan tiyosülfat çözeltisinin hacminin çıkarılmış miktarı
m = Alınan örnek miktarı

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 09627

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Gazlı İçeceklerde Karbondioksit Tayini

Gazlı İçeceklerde Karbondioksit Tayini

Gazlı İçeceklerde Karbondioksit Tayini Yöntemin Prensibi Numuneye eklenen NaOH çözeltisinin bir kısmının CO2 ile bağlanarak Na2CO3 formuna dönüşmesi ve arta kalan NaOH miktarının tespiti ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ...

Su Sertliği Tayini

Su Sertliği Tayini

Su Sertliği Tayini Yöntemin Prensibi Suyun toplam sertliği genellikle suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelir. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen ( 250 mL, 1000 mL) Büret ( 50 mL) Te...

Gıdalarda Ph Tayini

Gıdalarda Ph Tayini

Deneyde Kullanılan Araç-Gereçler: Turnusol kağıdı, pH Metre, Belirli bir pH’da karakteristik bir renk veren belirteçler. Deneyin Yapılışı: Gıdalarda pH tayinini yaparken 3 farklı araçtan yararlanabiliriz. Bunlardan en kesin...

Gıdalarda Şeker Tayini

Gıdalarda Şeker Tayini

Gıdalarda Şeker Tayini Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Sebze ve meyveler ile bunlardan üretilmiş gıdalar daima karbonhidrat içerir.Bunlar; başlıca glikoz, fruktoz ve sakkaroz olmak üzer...

Fosforik Asit (fosfor) Tayini (askorbik Asit Yöntemi Ile)

Fosforik Asit (fosfor) Tayini (askorbik Asit Yöntemi Ile)

Fosforik Asit (Fosfor) Tayini (Askorbik Asit Yöntemi ile) Yöntemin Prensibi Fosfat analizinde şeçilecek metot ortofosfat derişimine bağlıdır. 0,01-6 mg/L aralığındaki fosfor miktarı için askorbik asit metodu kullanılır. Bu yöntem,...

Sakkarin Analizi - Kantitatif Yöntem

Sakkarin Analizi - Kantitatif Yöntem

Kantitatif Yöntem Yöntemin Prensibi Yöntem sakkarinin asitlendirilmiş örnek çözeltisinden dietil eter ile ekstraksiyonundan sonra fenotiazin çözeltisi ile reaksiyonu sonucu oluşan kırmızı renkli bileşiğin ksilene ekstrakte edildikt...

Vanadomolibdofosforik Metodu Ile Fosfor Tayini

Vanadomolibdofosforik Metodu Ile Fosfor Tayini

Vanadomolibdofosforik Metodu ile Fosfor Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem vanadat ve molibdatın oksijenlerinin PO4 ile yer değiştirerek oluşan sarı rengin spektrofotometre ile 430 nm’ de tayini ilkesine dayanır. Kullanılan ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.831)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...