• notifications1
  • menü

Bugün : 28 Eylül 2021 Salı

İçme Sularında Nitrit Tayini

 

Yöntemin Prensibi
 
Yöntem, nitrit anyonunun pH = 2-2,5 arasında alfa-naftilaminin ile diazolandırılmış sülfanilik asidin verdiği kırmızımsı-mor azo boyar maddesinin gözle tespitine dayanmaktatır. 


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

  • Balonjoje ( 50 mL, 100 mL, 1000 mL, 2000 mL)
  • pH metre
  • Pipet
  • Pipet ( 1 mL, 25 mL)
  • Mezür ( 100 mL)
  • Mikropipet
  • Pipet ucu (mavi)

 

Kullanılan Kimyasallar
 
Sülfanilik Asit çözeltisi: 0,6 g sülfanilik asit (NH2C6H4SO3H) 7 0 mL sıcak saf suda çözülüp, üzerine 20 mL derişik hidroklorik asit eklenerek  saf su ile 100 mL'ye tamamlanır.
 
2 M tampon sodyum asetat çözeltisi: 16,4 g sodyum asetat  , damıtık suda çözdürülerek 100 mL’lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 
1- Naftilamin hidroklorür çözeltisi: Bir miktar saf su içerisine 1 mL derişik hidroklorik asit eklenir. Bu çözeltinin içerisine 0,6 g 1- naftilamin(C10H7NH2)  eklenerek çözdürülür ve 100 mL’lik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 
Alüminyum hidroksit : 1 L saf su içerisinde 125 g potasyum veya amonyum şapı çözülür ve 60 oC’a  ısıtılır. 55 mL derişik amonyak karıştırılarak yavaş yavaş eklenir. Bir saat bekletildikten sonra oluşan çökelek süzülür ve birkaç sefer saf su ile yıkanır.
 
Nişasta - İyodür Çözeltisi: 100 mL saf suda 20 g çinko klorür çözülür ve üzerine 5 g nişasta  eklenir. Çözelti kaynatılır ve içerisine 2 g çinko iyodür  ilave edilerek saf su ile son hacim 1 L’ye tamamlanır.
 
Stok Sodyum nitrit çözeltisi: 0,246 g susuz sodyum nitrit damıtık suda çözülür ve 1 L’lik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 
Standart sodyum nitrit çözeltisi: Stok sodyum nitrit çözeltisinden 10 mL alınarak 1 L’lik balonjojeye koyulur. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Hazırlanan bu çözeltinin mL’sinde 0,0005 mg azot bulunur.


  
Deneyin Yapılışı
 
Analiz yapılacak numunede süspansiyon halinde renkli ve katı maddeler varsa bunları çöktürmek amacı ile 100 mL numuneye 2 g alüminyum hidroksit süspansiyonu eklenerek 3-4 dakika beklenir ve süzülür.Berrak süzüntüden 50 mL alınarak1 mL sülfanilik asit eklenerek karıştırılır ve pH kontrol edilir. pH= 1,4 olmalıdır. 10 dakikalık bir bekleme süresinden sonra çözeltiye 1 mL alfanaftilamin hidroklorür çözeltisi ve 1 mL tampon çözeltisi eklenir, karıştırılır ve tekrar pH kontrolü yapılır. pH= 2,0-2,5 arasında olmalıdır.Yarım saat sonra, hazırlanan standart çözeltileri ile numunenin  rengi karşılaştırılarak numunenin hangi standartın rengiyle aynı olduğu tespit edilir. Böylece su örneğinde mg olarak azot miktarı bulunur.


Standart sodyum nitrit çözeltisinden sırasıyla 0,1; 0,4; 0,7; 1,0; 1,4; 1,7; ve 2,0 mL alınarak 50 mL’lik bolonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu standartlar daha geniş kaplara alınarak su örneğine eklenen kimyasalların hepsi sırasıyla aynı şekilde eklenir.


  
Hesaplamalar
 
Azot (mg/L) = (C x 1000) /m
 
C = Oluşturulan standart eğrisinden okunan numunenin mg olarak miktarı


m = alınan örnek hacmi mL
 
Nitrit (mg/L) = Azot (mg/L) x 3,29

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 55748

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Sakkarin Analizi (Kantitatif Yöntem)

Sakkarin Analizi (Kantitatif Yöntem)

Kantitatif Yöntem Yöntemin Prensibi Yöntem sakkarinin asitlendirilmiş örnek çözeltisinden dietil eter ile ekstraksiyonundan sonra fenotiazin çözeltisi ile reaksiyonu sonucu oluşan kırmızı renkli bileşiğin ksilene ekstrakte edildikt...

Ekmekte Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ekmekte Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ekmekte Nem Tayini Yöntemin Prensibi Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örne...

Koruyucu Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Koruyucu Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Koruyucu Madde Tayini Prensip Aktif ekmek mayası katkısı kullanılarak, fermentasyon tüpüne alınan meyve suyunun inkübasyon sonucunda oluşan karbondioksit hacmine göre kimyasal koruyucu madde eklenip eklenmediği tespit edilir. Ku...

Bitkisel Sıvı Yağlarda Ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini Nasıl Yapılır?

Bitkisel Sıvı Yağlarda Ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini Nasıl Yapılır?

Bitkisel Sıvı Yağlarda ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem 105 °C’deki rutubet dahil uçan maddelerin toplamının bulunması ilkesine dayanmaktadır. Kulanılan Malzemeler ve Cihazlar Buharlaşm...

Et Ve Et Ürünlerinde Yağ Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Yağ Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Yağ Analizi Yöntemin Prensibi Bu deneyde ekstraksiyon yöntemi kullanılır. Yöntem numunenin bir çözücü ile (n-hekzan veya petrol eteri) ekstrakte edilmesi, daha sonra da çözücünün uzaklaştırılmasından sonra kalı...

Prina Yağı Aranması Analizi Nasıl Yapılır?

Prina Yağı Aranması Analizi Nasıl Yapılır?

Prina Yağı Aranması Yöntemin Prensibi Yöntem kalitatif olarak prina yağının varlığını ispatlar Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Ağzı rodajlı balon ( 100 mL, 500 mL) Geri Soğutucu Isıtıcı Termometre Terazi Pipet ( 1 mL...

Kalay (Sn) Analizi Nasıl Yapılır?

Kalay (Sn) Analizi Nasıl Yapılır?

Kalay (Sn) Analizi Yöntemin Prensibi Gıda örneklerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısında mineral aranması yapılır. Ku...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum?

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com tarım, gıda ve hayvancılık üzerine kurulmuş bir websitesidir. Websitemizde yetiştiricilik, hastalıklar, zararlılar vb. ile ilgili yazılar bulunmaktadır.

Yetiştiriciliği, aşılanması, budaması, hastalığı, zararı, zararlıları, zararlısı, mücadelesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, faydası, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, özellikleri, kullanım alanları, nasıl yapılır, nasıl olmalıdır