• notifications1
 • menü

Bugün : 21 Eylül 2021 Salı

MİKROBİYOLOJİK GÜBRELEME

Bitkisel ve hayvansal besinlerin kaynağı topraktır. Toprağın verim gücü ise içindeki besin maddelerinin yeteri miktarda bulunmasına bağlıdır. Eğer verimli bir toprak istiyorsak topraktaki eksik besin maddelerini gübrelemek suretiyle tamamlamamız gerekir.

 

Bu besin maddelerinin başında azot gelir. Azot ürün verimine etki eden önemli besin maddelerinden biridir. Bu nedenle dünyada azotlu gübrelerin üretimi ve tüketimi diğer gübrelerden daha çoktur. Azotlu gübreler en çok üretilip en çok tüketilmesine rağmen bitkilerin topraktan aldıkları azot ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. İşte toprakta eksik kalan azotun bir kısmını havada bulunan serbest azotun toprağa kazandırılması ile karşılayabiliriz. Havadaki serbest azotun toprağa kazandırılmasına biyolojik azot tesbiti denmektedir.

Bu yolla; yani havadaki azotun tespit edilmesiyle dünyadaki azot kazancının yılda 90 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

 

4.1. BİYOLOJİK AZOT TESBİTİ NEDİR?

Biyolojik azot tesbiti : Havadaki serbest azotun toprağa kazandırılmasıdır. Havadaki serbest azotun toprağa kazandırılması mikroorganizma dediğimiz mikroskobik canlılar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Toprakta biyolojik azot tesbitini gerekleştiren mikroorganizma dediğimiz canlılar ya toprakta serbest yani bağımsız yaşayarak ya da herhangi bir baklagil ile ortak yani birlikte yaşarak havadaki azotu tespit ederler ve bitkiye verirler. Baklagil bitkileri havadaki azotu kendi başlarına kullanamazlar. Havadaki azotun toprağa kazandırılması baklagillerin köklerinde oluşan, NODOZİTE adı verilen yumrucukların içinde yaşayan mikroorganizma denilen canlılar sayesinde gerçekleşmektedir.

 

Bu yüzden bitkinin havadaki serbest azottan yararlanması için, baklagil bitkileri ekilirken bu canlıların toprakta bulunması gerekir. Eğer yoksa ekeceğimiz baklagil tohumlarının içinde bu canlılar bulunan mikrobiyal gübre veya nodozite bakteri kültürü denilen bu maddelerle kaplanması gerekir. Yaptığımız bu kaplama işlemine AŞILAMA denilmektedir.

 

Baklagillerin aşılanarak ekilmesi ile önemli miktarda azot kazancı sağlanabilir. Yapılan çalışmalara göre bu kazanç, ortalama olarak, yılda dekara;

 • Yonca ile 24 kg
 • Mercimek ile 13 kg
 • Fiğ ile 10 kg
 • Bezelye ile 9 kg
 • Soya fasulyesi ile 7 kg olabilmektedir.

 

4.2. MİKROBİYAL GÜBRELERİN (NODOZİTE BAKTERİ KÜLTÜRLERİNİN) HAZIRLANMASI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mikrobiyolojik gübreler (nodozite bakteri kültürleri) hazırlanmakta çiftçilerimizin talep etmeleri halinde kendilerine verilmektedir Bu bakteri kültürlerinin hazırlanması için ilk önce baklagil ekimi yapılan değişik yerlerdeki tarlalardan baklagil bitkileri toplanır. Bunların köklerindeki nodozite denilen yumrucukların içinde yaşayan mikroorganizma dediğimiz canlılar nodozitelerden (yumrulardan) ayrıştırılarak laboratuvar koşullarında saflaştırılır. Saflaştırılmış bu mikroorganizmalar sera ve çeşitli tarla koşullarında denenir. İçinden azot tespit etme gücü yüksek olanlar alınır ve saklanır. Bu işlemler her baklagil bitkisi için ayrı ayrı yapılır. Sonra elimizdeki bu mikroorganizmalar talep üzerine ekilecek baklagilin cinsine göre yeteri kadar çoğaltılır. Daha sonra da bunlar organik bir toprağa emdirilerek gübre haline getirilir

 

4.3. AŞILAMA NEDİR?

Baklagil tohumlarının havadaki azottan yararlanmayı sağlayan mikrobiyal gübre veya nodozite bakteri kültürü dediğimiz maddelerle kaplanması işlemidir.

 

4.4. AŞILAMANIN FAYDALARI:

Baklagil tohumları aşılanarak ekilirse bitki köklerinde, bitkinin gelişmesinin erken dönemlerinde nodozite dediğimiz yumrucuklar oluşur ve içindeki canlılar havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar. Böylece topraktaki azot besin maddesi miktarı arttığından bitki gelişmesini gayet iyi tamamlar. Aşılama ile daha fazla ve daha kaliteli ürün alınması mümkündür. Eğer topraklarda diğer besin maddeleri bitkinin ihtiyacını karşılayacak kadar mevcut ve azot eksikliği görülüyorsa aşılamanın etkisi belirli bir şekilde görülür. Aşılama sonucu tespit edilen azotun önemli bir kısmı, tarladaki bitkinin hasat edilmesiyle topraktan kaldırılmış olur.

 

Bazı baklagil bitkilerinin örneğin yoncanın yeşil gübre olarak toprağa gömülmesi halinde tespit edilen azotun tümü toprağa ilave edilmiş olur. Böylece toprak hem azot hem de organik madde miktarı bakımından zenginleşmiş olur. Aynı zamanda toprağın fiziksel özellikleri de düzelir. İşte bu nedenlerle baklagil bitkileri, münavebeye girmesi gereken bitkilerin başında gelir.

 

4.5. AŞILAMANIN GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR

Genellikle yeni çeşitler ekilirken veya tarlamıza her zaman ektiğimizin dışında yeni bir baklagil çeşidi ekiyorsak bu topraklarda o bitki ile ilgili bakteriler bulunmaz. Bu durumlarda baklagil tohumlarının aşılanarak ekilmesi, bitki köklerinde nodozite dediğimiz yumrucukların oluşması için çok yararlı olur. Bazı durumlarda da toprakta doğal olarak bulunan nodozite bakterileri kalitesiz olabilir. Tarlamızda bulunan bu bakterilerin iyi veya kötü kaliteli olduğunu kabaca şu şekilde anlamamız mümkündür.

 

4.6. KALİTELİ NODOZİTE BAKTERİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Bitki çiçeklenme devresinde kökü ile birlikte topraktan çıkarılır. Topraktan kökü ile birlikte çıkardığımız bitkinin ana kök civarında BÜYÜK ve içi PEMBE RENKLİ nodoziteler yani yumrucuklar varsa bunların kalitesi iyidir. Eğer, bütün kök üzerine dağılmış UFAK ve BEYAZ RENKLİ nodoziteler yani yumrucuklar görülürse tarlamızdaki bakterilerin kalitesi iyi değildir. Böyle durumlarda tohumların aşılanması azot tespitinin garanti altına alınması için gereklidir Ancak aynı baklagil bitkisi bölgede uzun süreden beri yetiştiriliyorsa ve köklerinde yaptığımız kontrolde kaliteli nodoziteler yani yumrucuklar görülüyorsa aşılama yapılmasına gerek yoktur. Aşılama işlemi fazla masraflı olmayan ve fazladan yapılırsa da zararlı olmayan bir işlemdir. Bu nedenle kesin karar veremediğimiz durumlarda aşılama yapılması faydalı olur.

 

BAKTERİ KÜLTÜRÜNÜ "MİKROBİYAL GÜBREYİ" NEREDEN TEMİN EDECEĞİZ!

Bu bakteri kültürleri diğer ticari gübreler gibi piyasada satılmamaktadır.

 

Eğer bir üretici bu bakteri kültürünü almak istiyorsa;

 1. - Ekimden 1-2 ay önce,
 2. - Hangi baklagil bitkisini ekeceğini,
 3. - Ekeceği tohum miktarını,
 4. - Ekim zamanını,
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Refik Başarır

(11 ay önce )

Mikrobiyal gübre temini

Admin

(10 ay önce )

Gübre satışımız yoktur.

Güvenlik Kodu : 57709

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kereviz Gübreleme Önerileri

Kereviz Gübreleme Önerileri

Kereviz Gübreleme Toprak ekime hazırlanırken; dekara 4 ton iyi vasıflı yanmış ahır gübresi ve dekara 2 litre Hümik Asit verilerek toprakla karışması sağlanmalıdır. % 39-42 P2O5 TSP gübresinden dekara 22 kg toprak hazırlığı sırası...

Makro Elementler Potasyum (K)

Makro Elementler Potasyum (K)

POTASYUM (K) Özellikle meyve oluşumu ve gelişimi için gerekli temel besin maddesidir. Potasyum bitki büyümesini çabuklaştırır ve verimini artırır. Potasyum, bitki metabolizmasında fotosentez sonucu elde edilen ürünlerin, faydalı olacağı...

Kimyasal Gübreler Ve Gübreleme

Kimyasal Gübreler Ve Gübreleme

KİMYASAL GÜBRELER Bitki büyümeye başladıktan sonra verilen gübreler, genellikle Azotlu ve Nitratlı gübrelerdir. Fosforlu gübreler, bitki büyüdükten sonra verilmemeli, ekimden hemen önce veya ekim sırasında toprak derinliğine gömülmel...

Kavun Karpuz Gübreleme Önerileri

Kavun Karpuz Gübreleme Önerileri

Kavun - Karpuz Gübreleme Dekara 4 ton iyi vasıflı yanmış ahır gübresi YA DA dekara 300 kg iyi vasıflı LEONARDİT verilerek toprakla karışması sağlanmalıdır. Humik Asit’den dekara 2 litre dozunda toprak ekime hazırlanırken uyg...

Kompoze Gübreler Nelerdir?

Kompoze Gübreler Nelerdir?

KOMPOZE GÜBRELER Birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran gübrelerdir. Kompoze gübre içindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyum sırasına göre yüzde olarak ifade edilir. Mesela kısaca 3-15 adı verilen 15-15-1...

Tarımda Kireç Ve Kireçlemenin Toprak Verimliliğine Etkileri

Tarımda Kireç Ve Kireçlemenin Toprak Verimliliğine Etkileri

Tarımda Kireç Ve Kireçlemenin Toprak Verimliliğine Etkileri Toprağın bileşiminde bulunan Ca ve Mg elementleri yağışların veya sulu tarım yapılan arazilerde sulama suyunun etkisi ile yıkanarak alt katmanlara taşınmakta ve yerlerini Hidro...

Doğru Gübreleme Nedir Ve Ne Zaman Yapılır?

Doğru Gübreleme Nedir Ve Ne Zaman Yapılır?

Doğru Gübreleme Nedir Ve Ne Zaman Yapılır? Balkon ve bahçe bitkileri sağlıklı büyümek ve iyi meyve ve çiçek vermek için bazı besinlere ihtiyaç duyarlar. Bu besinler, gübre olarak toprağa katılabilir. Eğer gübreleme ile ilgili basit ve ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (16.311)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021