• notifications1
 • menü

Bugün : 9 Mayıs 2021 Pazar

MİKROBİYOLOJİK GÜBRELEME

Bitkisel ve hayvansal besinlerin kaynağı topraktır. Toprağın verim gücü ise içindeki besin maddelerinin yeteri miktarda bulunmasına bağlıdır. Eğer verimli bir toprak istiyorsak topraktaki eksik besin maddelerini gübrelemek suretiyle tamamlamamız gerekir.

 

Bu besin maddelerinin başında azot gelir. Azot ürün verimine etki eden önemli besin maddelerinden biridir. Bu nedenle dünyada azotlu gübrelerin üretimi ve tüketimi diğer gübrelerden daha çoktur. Azotlu gübreler en çok üretilip en çok tüketilmesine rağmen bitkilerin topraktan aldıkları azot ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. İşte toprakta eksik kalan azotun bir kısmını havada bulunan serbest azotun toprağa kazandırılması ile karşılayabiliriz. Havadaki serbest azotun toprağa kazandırılmasına biyolojik azot tesbiti denmektedir.

Bu yolla; yani havadaki azotun tespit edilmesiyle dünyadaki azot kazancının yılda 90 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

 

4.1. BİYOLOJİK AZOT TESBİTİ NEDİR?

Biyolojik azot tesbiti : Havadaki serbest azotun toprağa kazandırılmasıdır. Havadaki serbest azotun toprağa kazandırılması mikroorganizma dediğimiz mikroskobik canlılar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Toprakta biyolojik azot tesbitini gerekleştiren mikroorganizma dediğimiz canlılar ya toprakta serbest yani bağımsız yaşayarak ya da herhangi bir baklagil ile ortak yani birlikte yaşarak havadaki azotu tespit ederler ve bitkiye verirler. Baklagil bitkileri havadaki azotu kendi başlarına kullanamazlar. Havadaki azotun toprağa kazandırılması baklagillerin köklerinde oluşan, NODOZİTE adı verilen yumrucukların içinde yaşayan mikroorganizma denilen canlılar sayesinde gerçekleşmektedir.

 

Bu yüzden bitkinin havadaki serbest azottan yararlanması için, baklagil bitkileri ekilirken bu canlıların toprakta bulunması gerekir. Eğer yoksa ekeceğimiz baklagil tohumlarının içinde bu canlılar bulunan mikrobiyal gübre veya nodozite bakteri kültürü denilen bu maddelerle kaplanması gerekir. Yaptığımız bu kaplama işlemine AŞILAMA denilmektedir.

 

Baklagillerin aşılanarak ekilmesi ile önemli miktarda azot kazancı sağlanabilir. Yapılan çalışmalara göre bu kazanç, ortalama olarak, yılda dekara;

 • Yonca ile 24 kg
 • Mercimek ile 13 kg
 • Fiğ ile 10 kg
 • Bezelye ile 9 kg
 • Soya fasulyesi ile 7 kg olabilmektedir.

 

4.2. MİKROBİYAL GÜBRELERİN (NODOZİTE BAKTERİ KÜLTÜRLERİNİN) HAZIRLANMASI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mikrobiyolojik gübreler (nodozite bakteri kültürleri) hazırlanmakta çiftçilerimizin talep etmeleri halinde kendilerine verilmektedir Bu bakteri kültürlerinin hazırlanması için ilk önce baklagil ekimi yapılan değişik yerlerdeki tarlalardan baklagil bitkileri toplanır. Bunların köklerindeki nodozite denilen yumrucukların içinde yaşayan mikroorganizma dediğimiz canlılar nodozitelerden (yumrulardan) ayrıştırılarak laboratuvar koşullarında saflaştırılır. Saflaştırılmış bu mikroorganizmalar sera ve çeşitli tarla koşullarında denenir. İçinden azot tespit etme gücü yüksek olanlar alınır ve saklanır. Bu işlemler her baklagil bitkisi için ayrı ayrı yapılır. Sonra elimizdeki bu mikroorganizmalar talep üzerine ekilecek baklagilin cinsine göre yeteri kadar çoğaltılır. Daha sonra da bunlar organik bir toprağa emdirilerek gübre haline getirilir

 

4.3. AŞILAMA NEDİR?

Baklagil tohumlarının havadaki azottan yararlanmayı sağlayan mikrobiyal gübre veya nodozite bakteri kültürü dediğimiz maddelerle kaplanması işlemidir.

 

4.4. AŞILAMANIN FAYDALARI:

Baklagil tohumları aşılanarak ekilirse bitki köklerinde, bitkinin gelişmesinin erken dönemlerinde nodozite dediğimiz yumrucuklar oluşur ve içindeki canlılar havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar. Böylece topraktaki azot besin maddesi miktarı arttığından bitki gelişmesini gayet iyi tamamlar. Aşılama ile daha fazla ve daha kaliteli ürün alınması mümkündür. Eğer topraklarda diğer besin maddeleri bitkinin ihtiyacını karşılayacak kadar mevcut ve azot eksikliği görülüyorsa aşılamanın etkisi belirli bir şekilde görülür. Aşılama sonucu tespit edilen azotun önemli bir kısmı, tarladaki bitkinin hasat edilmesiyle topraktan kaldırılmış olur.

 

Bazı baklagil bitkilerinin örneğin yoncanın yeşil gübre olarak toprağa gömülmesi halinde tespit edilen azotun tümü toprağa ilave edilmiş olur. Böylece toprak hem azot hem de organik madde miktarı bakımından zenginleşmiş olur. Aynı zamanda toprağın fiziksel özellikleri de düzelir. İşte bu nedenlerle baklagil bitkileri, münavebeye girmesi gereken bitkilerin başında gelir.

 

4.5. AŞILAMANIN GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR

Genellikle yeni çeşitler ekilirken veya tarlamıza her zaman ektiğimizin dışında yeni bir baklagil çeşidi ekiyorsak bu topraklarda o bitki ile ilgili bakteriler bulunmaz. Bu durumlarda baklagil tohumlarının aşılanarak ekilmesi, bitki köklerinde nodozite dediğimiz yumrucukların oluşması için çok yararlı olur. Bazı durumlarda da toprakta doğal olarak bulunan nodozite bakterileri kalitesiz olabilir. Tarlamızda bulunan bu bakterilerin iyi veya kötü kaliteli olduğunu kabaca şu şekilde anlamamız mümkündür.

 

4.6. KALİTELİ NODOZİTE BAKTERİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Bitki çiçeklenme devresinde kökü ile birlikte topraktan çıkarılır. Topraktan kökü ile birlikte çıkardığımız bitkinin ana kök civarında BÜYÜK ve içi PEMBE RENKLİ nodoziteler yani yumrucuklar varsa bunların kalitesi iyidir. Eğer, bütün kök üzerine dağılmış UFAK ve BEYAZ RENKLİ nodoziteler yani yumrucuklar görülürse tarlamızdaki bakterilerin kalitesi iyi değildir. Böyle durumlarda tohumların aşılanması azot tespitinin garanti altına alınması için gereklidir Ancak aynı baklagil bitkisi bölgede uzun süreden beri yetiştiriliyorsa ve köklerinde yaptığımız kontrolde kaliteli nodoziteler yani yumrucuklar görülüyorsa aşılama yapılmasına gerek yoktur. Aşılama işlemi fazla masraflı olmayan ve fazladan yapılırsa da zararlı olmayan bir işlemdir. Bu nedenle kesin karar veremediğimiz durumlarda aşılama yapılması faydalı olur.

 

BAKTERİ KÜLTÜRÜNÜ "MİKROBİYAL GÜBREYİ" NEREDEN TEMİN EDECEĞİZ!

Bu bakteri kültürleri diğer ticari gübreler gibi piyasada satılmamaktadır.

 

Eğer bir üretici bu bakteri kültürünü almak istiyorsa;

 1. - Ekimden 1-2 ay önce,
 2. - Hangi baklagil bitkisini ekeceğini,
 3. - Ekeceği tohum miktarını,
 4. - Ekim zamanını,
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Refik Başarır

(6 ay önce )

Mikrobiyal gübre temini

Admin

(6 ay önce )

Gübre satışımız yoktur.

Güvenlik Kodu : 92742

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Toprak Tuzluluğu

Toprak Tuzluluğu

Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 10 milyon ha arazinin tuzluluk etkisiyle elden çıkması sorunun boyutunu daha iyi göz önüne sermektedir (Kwiatowski, 1998). Özellikle kurak ve yarı kurak iklim böl...

Gübreler

Gübreler

GÜBRELER Bugün dünyada kullanılan gübrelerin çesitleri pek çoktur. Biz yurdumuzda halen var olan gübrelerin kimyasal, fiziksel ve tarımsal özelliklerini inceleyeceğiz. Yurdumuzda bugün için kullanılan azotlu gübreler amaonyum sülfat, k...

Biyogaz Tesisi Nasıl Çalışır?

Biyogaz Tesisi Nasıl Çalışır?

Biyogaz, ısınma ve enerji elde etmek maksadı ile kullanılan bir tür yanıcı bir gazdır. Biyogaz; doğalgaz ve yanıcı diğer gazlardan farklı olarak hayvansal ve bitkisel, hammaddelerin işlenmesi sonucunda elde elde edilir.Bu organik hammadd...

Toprak Numunesinin Alınması

Toprak Numunesinin Alınması

TOPRAK ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA Toprak analizi ile toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri, Potasyum, fosfor ve kireç miktarları belirlenir. Toprağın ihtiyacı olan gübreler, bir rapor halinde düzenlenerek çiftçiye...

Ceviz Gübreleme Önerileri

Ceviz Gübreleme Önerileri

Ceviz Gübreleme Önerileri Topraktan; Dekara 4 ton iyi vasıflı yanmış ahır gübresi sonbaharda verilerek toprakla karışması sağlanmalıdır. 15.15.15; ağaç başına 2000 gr ve Amonyum Sülfat; ağaç başına 250 gr Şubat-Mart aylarında veril...

Toz Kükürt Ve Toprak İlişkisi

Toz Kükürt Ve Toprak İlişkisi

Elit Elementel Toz Kükürt Toprak İlişkisi TOPRAK Ph’sı nedir; Toprağın pH değeri, en basit izahı ile biz insanlarda tansiyon(kan basıncı) ne anlam taşıyorsa, topraktaki pH değeri de yaklaşık aynı anlamı taşımaktadır. İnsanlarda tan...

Azotlu Gübreler Ve Toprağa Verilme Zamanları

Azotlu Gübreler Ve Toprağa Verilme Zamanları

AZOTLU GÜBRELER Bitkiler için mutlak gerekli gübrelerden en önemlisi azotlu gübrelerdir. Toprakta bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı olarak büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan bitk...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.831)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...