• notifications1
 • menü

Bugün : 18 Eylül 2021 Cumartesi

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumlarına göre çeşitleri nelerdir?

 --çekme           --yarı asma                  --asma tarım aletleri

 

2- Toprak işlemenin AMAÇLARINA göre toprak işleme yöntemleri nelerdir?

 • a-toprağı şeritler haklinde kesilip devrilmesi (pulluklar)
 • b-toprağın devrilmeden işlenmesi (kültüvatörler,tırmıklar)
 • c-toprağın karıştırılarak işlenmesi ( frezeler)
 • d- toprağın bastırılması (merdane sürgüler)

 

3-  Toprak işlemenin amacı nedir?

Kültür bitkileri için furda bünye oluşturulmasıdır.

 • a-yabanı ot kontrolu
 • b- tarlanın sulanmaya hazırlanması
 • c- tohum yatağının hazırlama
 • d-erozyon kontrolu
 • e- toprak yüzeyindeki bitki artıkları, anız ve gübrelerin gömülmesi

 

4-Traktör pulluklarının traktöre bağlantı durumlarına göre çeşitleri nelerdir?

a-çekme pulluklar                   b- asma pulluklar        c- yarı asma pulluklar

 

5- Kulaklı pulluk nedir?

Toprağı dikdörtgen prizma şeklinde düşey ve yatay olarak şeritler halinde kesen ve kesilen parçaları aktif yüzey adı verilen uç demiri ve kulağın şekline göre parçalayarak bie önce açılan çiziye değişik biçimlerde deviren temel toprak ileme aletidir.

 

6- Kulaklı pullukların aktif ve pasif parçaları nelerdir?

Aktif parçalar:  toprağın kesilmesini kaldırılmasını parçalanarak devrilmesini sağlayan parçalarıdır.           (Keski demiri, uç demiri, kulak, ön gövdecik, köşekesen)

Pasif parçalar:  pulluğun dik durmasını sevk ve idaresini ve parçaların birbirinie bağlanmasını sağlayan aletlerdir.        (Payanda, taban demiri, kulak uzantısı, ökçe demiri, süpürgeliktir.)

 

7-Keski demiri ne işe yarar? Kaç türü vardır?  Toplam çeki gücünün ne kadarını alır?

Toprak şeritinin düşey yan düzlemi üzerinden çizi duvarı üzerinden kesilerek çiğ taraftan ayrılmasını sağlar. 2 türü vardır. Bıçak keski ve disk keskidir. Kuvvetin % 15-25 kadarını alır.

 

8- Uç demirinin görevi nedir? Hangi malzemeden yapılmıştır?

Toprak şeritini yatay yan düzlem üzerinde yatay olarak keser toprağı kulak üzerine iterek görev yapar. Kuvvetin % 50 sini tüketir. Çelik saçlardan preslenerek oluşur. Sürtünmeyi azaltmak için  parçalar birbirine HAVŞA BAŞLI vidalarla bağlanmaktadır.

 

9- Kulak görevi nedir? Hangi malzemeden yapılır? Kaç tipi vardır?

Keski demiri tarafından dikey ve uç demiri tarafından yatay olarak kesilen toprak şeritin kaldırarak parçalamak devirmek ve yana kaydırarak bir önceki çiziye yatırmaktır. Preslenmiş çeklik levhadan oluşur.

 a- dik kulak     b- orta dik kulak         c-yarı bükük kulak      d- tam bükük kulak

 

10- Neden çeşitli kulak tipleri oluşmuştur?

Değişik tiplerdeki değişik toprakları işleyebilmek için oluşmuştur.

 • hafif toprakları dik kulak  
 • hafif toprakların biraz üstü olan topraklar için orta dik kulak
 • orta ağır  toprakla için yarı bükük kulak
 • ağır topraklar için tam bükük kulaklı pulluklar kullanılır,

 

11- çeşitli topraklar iş genişliğinin (b) iş derinliğine (a) oranı nasıldır?

Toprak çeşiti

Kullanılan  pulluk

b/a

Gevşek (hafif) toprak

Dik kulak

1,30

Kültüvatör (orta) toprak

Kültüform kulak

1,41

Ağır toprak

Yarı bükük kulak

2-3 arası (2)

 

12- Ön gövdecik ne işe yarar? İş genişliği ve iş derinliği ana pulluğun ne kadarıdır?

 Bazı pullukların önünde olur ve çift katlı sürüm sağlar. İş genişliği ana pulluğun 2/3 kadar iş derinliği ise 1/3 kadardır.

 

13- Payanda görevi nedir? Hangi malzemeden yapılır? 

Pulluk parçalarını birleştirmektir. Döküm demir veya çelikten preslenerek yapılır.

 

14- Taban demiri görevi nedir?

Pulluğun çizi içerisinde dengeli durmasını ve çalışmasını sağlar en çok aşınan kısmıdır.

 

15-Ökçe demiri ne işe yarar?

Taban demirinin aşınmasını azaltmak için arkasında bulunan parçadır.

 

16-Ok ve çatının görevleri nelerdir?

Çatı pulluğun gövde sayısı kadar bulunur ve parçaların ara demirlerle birbirine bağlanmasını sağlar.           

 

17-Diskli pulluklarda yön ve durum açıları nedir?

YÖN açısı : pulluğa yukarıdan bakıldığında görülen açıdır. Yani diskin düşey yan düzlem ile arasında kalan açıdır. 40-45 derecedir. Bu açının büyültülmesi iş genişliğini artırır. Açı düşük olursa diskin arka yüzeyi çizi duvarına sürtecektir.

 

DURUM açısı: diske karşıdan bakıldığında görülen açıdır. Yani diskin yatay düzlem ile arasında kalan açıdır. 15-25 derecedir. Büyüyüp küçülmesi parçalama üzerine etkilidir. Büyüdükçe içine alacağı toprak artacağından parçalama artacaktır.

 

18- Dipkazan ne işe yarar?

Her yıl pulluklarla işlenen topraklarda 8-10 cm alt tabakada su geçirmez bir tabaka oluşur. İşte bu tabakanın 2-3 yılda bir kazılarak sert tabakanın kırılması gerekmektedir. Bu amaç için kullanılır.

 

19- Pulluklarda çeki kuvveti ve çeki gücünü etkileyen faktörler nelerdir?

 1. a-pulluğun iş derinliği (a)
 2. b-pulluğun iş genişliği (b)  ( her birinin iş genişliği olacak)
 3. c-toprak cinsi
 4. d-toprağın durumu
 5. e- aletin cinsi
 6. f- ilerleme hızı
 7. g-gövde sayısı (n)
 8. h- gövde yapısı

 

20- Pulluklarda çeki kuvveti ve çeki gücü hesabı nasıl yapılır ?

Örnek: Her birinin iş genişliği  30 cm olan 3 gövdeli tam bükük kulaklı traktör pulluğu ağır toprak koşullarında 7,2 km/h hızla çekilmektedir. Özgül toprak direnci 6000 kp/m2 olduğuna göre pulluğun çekilmesi için gerekli kuvveti bulunuz?

           

Formülümüz: F: a x b x Wo x n x (V)   buradaki () işareti karekök yerinedir. Yani karekök V dir.         

 

Soruda verilenler:

b: 30 cm          : 3 dm (formülde dm olduğundan soruda verileni dm olarak çevir.)

n: 3 gövdeli

v: 7,2 km/h      :  2 m/s ( formülde m/s olduğundan soruda verileni m/s çevir. Ayrıca km/h eğer m/s çevirilecekse kısayol verileni 3,6 böl; eğer tersi ise yani verilen m/s ve istenen km/h ise 3,6 ile çarp bu şekilde bulunur)

Wo :6000 kp/m2         60 kp/dm2 (formülde kp/dm2 olduğundan soruda verileni çevirdik)

 

Verilenleri formüle koyacağız ancak bize a da lazım onu da bulmak için b/a değerlerinden faydalanacağız. Soruda ağır toprak demiş yani b/a değeri 2 dir. Buradan da 3/a: 2 ise a: 1,5 dm dir.

 

Artık verilenleri formüle koyabiliriz:

         

F: a x b x Wo x n x (V) den  buradaki () işareti karekök yerinedir. Yani karekök V dir.   : F:1,5 dm x 3 dm  x 60 kp/dm2  x 3  x  (2  m/s)  : 1142 kp bulunur.

1 Bg   : 0,736 Kw dır

1 Kw  : 1,36 Bg dir.

 

Eğer soruda Bg olarak soruluyorsa ; Pç: F x V / 75 x n ile bulunur.

F: kp biriminden çeki için gerekli kuvvet

V: ilerleme hızı m/s

n: çeki kancası gücü/traktör gücü dür. (Sorularda verilmez ise 0,6 olarak alınacaktır.)

 

Pç: 1142 kp x 2 m/s  /  75 x 0,6  : 50,70 Bg olarak bulunur.

 

Eğer soruda Kw olarak soruluyorsa 1 Bg : 0,736 Kw dan : 50,70 Bg ise 37,31 Kw olarak bulunur.        

Not: Sınavda buna benzer soru gelecek ancak; sadece birimlerde ve rakamlarında oynanma yapılacak. Birimlere kesinlikle dikkat edilecek  eğer birimi çevirmeden formüle koyarsan soru tamam çizilecek. ( hız km/h verilecek ama formülde m/s olduğundan kesinlikle m/s çevirilecek.)  ( yada soruda iş genişliği toplam iş genişliği 90 cm olan 3 softlu pulluk dendiği zaman iş genişiliği b: 90 alınmayacak iş genişliği 90/3 den 30 cm o da 3 dm olarak bulunacak)

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Tahsin

(1 yıl önce)

Asılır tip 3 gövdeli, kulaklı bir traktör pulluğu ile özgül toprak direnci 55 kp/dm2 olan ağır toprak koşullarında
1,7 m/s hızla çalışılarak toprak işlenmiştir. Traktör motor gücünün %60’ını çeki gücü olarak geliştirebilmektedir.
Pulluğu çekecek traktörün motor gücü 40 kW ve b / a oranı 2 olduğuna göre;
a) Pulluğun çeki kuvvetini,
b) Pulluğun iş derinliğini
bulurmusunuz

Yusuf Yıldırım

(7 ay önce )

Pullukta alan iş başarısının hesap formülü

Cengiz

(7 ay önce )

pulluk remi üzerinde parçalar gösterilse daha iyi ve anlamlı olur bilgiler daha anlamlı hale gelir.

Güvenlik Kodu : 04192

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bahçe Bitkilerinde Çoğaltma Metodları

Bahçe Bitkilerinde Çoğaltma Metodları

Temel olarak iki çoğaltma tekniği vardır 1. Generatif Üretim (Eşeyli üretim 2. Vegetatif Üretim (Eşeysiz üretim) 2.1) Generatif (Eşeyli) Üretim 2.1.1) Tohum İle Üretim Bu üretim şeklinde esas, dişi ve erkek eşey hüçreleri...

İklim Bilgisi Ders Kitabı

İklim Bilgisi Ders Kitabı

İklim Bilgisi Kitabı İklim bilgisi ders kitabı olan bu sunu Ankara üniversitesi ziraat fakültesi bölümüne aittir. Kitabın yazarı Doç. Dr Engin YURTSEVEN dir Aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. https://docs.google.com/file...

Dikey Geçiş Sınavı Dgs Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı Dgs Nedir?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Nedir? DGS Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçiş yapmaktır. Dikey geçiş sınavı (DGS...

GTHB Unvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

GTHB Unvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları

Gthb Ünvan Değişikliği Sınavında Çıkmış Sorular Ve Ders Notları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevde yükselme sınavında (Teknisyen, Tekniker ve Mühendisler) sorulmuş sorular ve ders notları yer almaktadır. GIDA TARIM VE HAYVANC...

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Zarflar

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsini...

Kümes Hayvanları Yetiştirme Ders Notları

Kümes Hayvanları Yetiştirme Ders Notları

Kümes Hayvanları Yetiştirme Ders Notları Bu paylaşımda sizlere Kümes hayvanları yetiştirme ders notları sunulmaktadır. Sayın Prof.Dr. Tülin AKSOY a ait bir ders sunumudur. Bu dersi alan arkadaşların işine fazlasıyla yarayacaktır. htt...

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumlarına göre çeşitleri nelerdir? --çekme --yarı asma --asma tarım aletleri 2- Toprak işlemenin AMAÇLARINA göre toprak...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (16.292)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021