• notifications1
  • menü

Bugün : 17 Ocak 2018 Çarşamba

Ekosistem: Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütün şeklinde tanımlanabilmektedir. Ekosfer değişik boyutlarda olabilen pek çok ekosistemden oluşmuştur. Örneğin , insanlar tarafından inşa edilmiş küçük bir baraj gölü ekosistem sayılabileceği gibi, Manyas Gölü,Van Gölü, Karadeniz, Akdeniz de birer ekosistem örnekleridir.

SU EKOSİSTEMLERİ

Akarsu Ekosistemi

Dere, nehir, çay gibi hareketli sulardır. Çok sayıda bitki ve hayvan bulunur. Sakarya Nehri ekosistemi. 

Göl Ekosistemi

Göl, gölet ve baraj göllerinin oluşturduğu ekosistemdir. Abant Gölü ekosistemi.

Deniz Ekosistemi

Su derinliği, tuzluluk, sıcaklık gibi faktörler deniz ekosistemindeki canlı çeşitliliğini etkiler.

KARA EKOSİSTEMLERİ

Orman Ekosistemi

Çeşitli ağaç ve tek yıllık bitki türleri, şapkalı mantar çeşitleri ile hayvan türlerinin bulunduğu ekosistemdir. Amazon ormanları ekosistemi.

Çayır Ekosistemi

Çayırlıkların hakim olduğu, az ağaç türleri ile değişik hayvan türlerinin bulunduğu ekosistemlerdir. 

Tundra Ekosistemi

Kutup bölgelerine yakın yerlerde, sıcaklığın 10 dereceyi geçmediği yerlerdeki ekosistemdir. Genellikle buzullar hakimdir. Bitki gelişimi için uygun olmamakla birlikte kısa çalılıklar ile ren geyiği, tilki gibi hayvanların bulunduğu ekosistemlerdir.

Çöl Ekosistemi

Gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu, kaktüs, çeşitli çalılıklar gibi bitki türleri ile çöl tilkisi, yılan, akrep gibi hayvanların bulunduğu ekosistemlerdir.
Ekosistem

Ekosistem Nedir?

Ekosistem : Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemdir. Canlı organizmanın içerisinde bulunduğu ortamı ...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Ekosistemde Rekabet

Ekosistemde Rekabet Nedir?

Ekosistemde Rekabet : Ekosistemde için türler ya da türleri meydana getiren bireyler belli bir denge içinde yaşamını sürdürürler. Ancak yaşamları gerekli olan kaynaklar bu türlerin bir arada yaşama...

21 Nisan 2017, Cuma

Ekosistem

Ekosistem Nedir?

Ekosistem: Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütün şeklinde tanımlanabilmektedir. Ekosfer değişik boyutl...

21 Nisan 2017, Cuma

Sınırlayıcı Faktör

Sınırlayıcı Faktör Nedir?

Sınırlayıcı Faktör : Canlıların yaşamını ve gelişimini sağlayan çevresel faktörler her zaman optimum düzeyde bulunmazlar. Bazen bu faktörlerden birinin veya birkaçının şiddeti optimumdan uzaklaşabi...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Optimum Alan

Optimum Alan Nedir?

Canlıların tolerans alanları içinde en iyi gelişebildikleri ve en yüksek düzeyde ürün verdikleri özel bir alan mevcuttur. Bu alana Optimum Alan; bu alanı belirleyen çevresel faktörlere de Optimum F...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Tolerans Yasası 

Tolerans Yasası  Nedir?

Tolerans Yasası : 1911 yılında Shelford tarafından ortaya konmuştur. Bu yasaya göre, canlı varlıklar herhangi bir faktöre karşı, en iyi gelişebildikleri optimum değerlerin dışında bulunan maksimum ...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Minimum Yasası

Minimum Yasası Nedir?

Liebig in Minimum Yasası : 1840 yılında Liebig tarafından ortaya konan bu kurala göre, bitkilerin büyümeleri, ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden toprakta en az bulunanına bağlıdır. Doğal çevrede...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Homeostasis

Homeostasis Nedir?

Homeostasis : Organizmalar çok değişken yapıda olan çevresel koşullarda yaşantılarını sürdürürler. Ancak fizyolojileri sayesinde iç koşullarını sabit tutma yeteneğindedirler. Bu düzenleme iç faktör...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Habitat ve Biyotop

Habitat ve Biyotop Nedir?

Habitat ve Biyotop : Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Bunlardan habitat bir organizmanın veya populasyonun doğal olarak yaşadığı yer”şeklinde,biyoto...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Çevre Korunması

Çevre Korunması Nedir?

Çevre korunması : Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların ...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Ekoton 

Ekoton  Nedir?

Ekoton : Koşulları farklı komüniteler arasındaki geçiş bölgelerine ekoton denir. Bu alanlar her iki komünitenin özelliklerini de kısmen içerdiklerinden hem tür ve birey sayısı hem de sahip olunan ö...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Biyolojik Birikim 

Biyolojik Birikim  Nedir?

Biyolojik Birikim : Terleme,dışkı, solunum yollarıyla atılması imkansız olan suda çözünmeyen bazı zararlı maddelerin yağ dokuda birikmesine biyolojik birikim denir. Besin zincirinde üreticiden tük...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Habitat ve Biyotop

Habitat ve Biyotop Nedir?

Habitat ve Biyotop : Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Bunlardan habitat bir organizmanın veya populasyonun doğal olarak yaşadığı yer”şeklinde,biyoto...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Çevre Direnci 

Çevre Direnci  Nedir?

Çevre Direnci : Bir populasyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü faktöre çevre direnci denir. Örneğin b,rey sayısı artan bir populasyonda çevre direnci de artacağından bir süre sonra pop...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Süksesyon 

Süksesyon  Nedir?

Süksesyon : Belirli bir bölgede uzun bir zaman içinde türlerin birbirlerinin yerini almalarına süksesyon(sıralı değişim, ardılılık) denir. Süksesyonlar birincil ve ikincil süksesyonlar olmak üzere ...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Baskın Tür

Baskın Tür Nedir?

Baskın Tür : Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından öne çıkan türlere baskın tür denir. Su ekosistemlerinde genel olarak baskın türlere rastlanmazken kara ekosisteminde genel olarak bitkiler b...

22 Nisan 2017, Cumartesi

Komünite

Komünite Nedir?

Komünite : Belirli bir alanda yaşayan ve aralarında etkileşim bulunan farklı türlere ait populasyonlardan oluşan canlılar topluluğuna komünite denir. Komünitede aynı yaşam ortamını paylaşan türler...

22 Nisan 2017, Cumartesi

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3642)
  • Duyurular (2632)
  • Resimler (4058)
  • Dokümanlar (1507)
  • Üyeler (6032)
reflesh

Siyah Gül Dünyada Sadece Şanlurfanın Halfeti İlçesinde Yetişir. Dalından Koparıldığından İtibaren Kırmızıya Dönüşür Ve Kokusu Kaybolur.

WWW.SORHOCAM.COM

Bkü Bayilik ve Toptancılık Sınavı, Tarımsal destekler, hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele üzerine faydalı bilgiler