• notifications1
  • menü

Bugün : 12 Aralık 2017 Salı

Tarım Ziraat Teknik Bilgileri

Tarımsal Zararlılara Karşı Kültürel Önlemler

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: Zararlıların yaşamlarını güçleştiren çoğalmalarını azaltan veya engelleyen tarımsal işlemleri içeren savaş yöntemidir. Kültürel önlemler genellikle ucuz uygulamalar olup çoğunlukla bilinen ve uygulanan tarımsal yöntemlerdir. Zararlılara karşı bir savaş yöntemi olarak kullanılması, için zararlının biyolojisi, beslenmesi ve diğer davranışlarının iyi incelenmiş olması gerekir.

 

Kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkilerin yetiştirilmesi zararlılardan daha az etkilendiği gibi zararlılar böyle bitkiler üzerinde daha az beslenir ve çoğalırlar. Uygun toprak ve yöney seçimi ürünün kalitesi ve kantitesine olan doğrudan etkisi yanında, zararlıların meydana getireceği zararın fazla olması nedeniyle dolaylı olarak etkilidir. Özellikle toprak altı zararlılarında önemlidir. Bağ filoksera sı kumsal ve humuslu topraklarda zararı böyle topraklarda asmanın iyi gelişmesi dolayısıyla kuvvetli ve sağlam olması nedeniyle az olur. Toprak altı zararlılarından Mayıs böcekleri MELOLONTHA SPP. VE Haziran Böcekleri POLYPHYLLA SPP kumsal toprakları, Kök Ur Nematodları MELOİDOGYNE SPP de alüvyonlu toprakları severler. Toprak Ph sı bazı çok yıllık bitkilerde önemlidir. Örneğin: Satsuma mandarini Ph sı yüksek kireçli topraklarda iyi yetişmez.

 

TOPRAK İŞLEME: Toprak işleme öncelikle bitkinin gelişimini hızlandıran, kök sistemini iyi gelişmesini sağlayarak kuvvetli bünyeli olmalarını sağlayan bir kültürel önlemdir. Şüphesiz kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkiler zararlı ve hastalık etmenlerinden daha az etkilenirler. Örneğin: Kökleri iyi gelişmiş sebzelerde bozkurtlar AGROTİS SPP ve telkurtları AGRİOTES SPP gibi toprak altı zararlıları fazla zarar meydana getiremez.

 

Toprak işleme aynı zamanda işleme sırasında toprakta mevcut zararlıların öldürülmesi açısından da önemlidir. Örneğin: Kiraz sineği RHAGOLETİS CERASİ L,Zeytin sineği DACUS OLEAE GMEL, Testereli arılar HOPLOCAMPA SPP gibi zararlılar kışı topakta pupa döneminde geçirir. Kışın yapılacak toprak işlemesi bu zararlıların popülâsyonunu önemli derecede azaltır. Toprakta yaşayan mayıs böceği, telkurtları, bozkurtlar gibi toprakaltı zararlıların larvaları ilkbahar ve yaz aylarında yapılacak toprak işlemesi ile büyük oranda öldürülür. Ekin güvesi SYRİNGOPAİS TEMPERATELLA (led) , Ekin koşnili PORPHYROPHORA TRİTİCİ(bod) , Ekin saparısı CEPHUS AGROTİS SPP, Kavun kızıl böceği RHAPHİDOPALPA FAVEİCOLLİS LUC, Lahana galböceği CEUTHORRHYNCHUS PLEUROSTİGMA (MARSH) , dikenli kurt EARİAS İNSULANA BOİSD gibi zararlılara toprak işlemesi önerilmektedir.

 

GÜBRELEME: Gübreleme bitkinin gelişmesini sağlaması açısından Önemlidir. Ancak gübrelemenin tek yönlü değil dengeli bir şekilde yapılması önemlidir. Fazla azotlu gübreleme bitkilerin vegetatif gelişimini hızlandırır bitki hücrelerinde su miktarının fazla olmasına neden olur. Özellikle sokucu emici ağız yapısına sahip yaprakbitleri, kabuklubitler, thripslerin fazlaca çoğalmasına neden olur. 

 

Potaslı gübrelemeler bitkilerin hücre çeperinin daha kalın olmasını sağladığından bitkilerde sağlam yapılı gelişir. Bu nedenle yaprak bitlerine karşı bitkilerin potasca zengin gübrelerle gübrelenmesi önerilir. Fosforlu gübreler bitkilerde generatif gelişmeyi teşvik eder. Potas ile birlikte bitkilerde özellikle sokucu-emici ağız parçalarına sahip böceklere karşı dayanıklılığın artmasını sağlar. Kireç veya kireçli gübreler toprak asitliliğini giderir. Özellikle pancar sineği gibi asitli toprakları tercih eden zararlıların popülâsyonları azalır. Ayrıca toprakta asitliğin azalması bitkininde iyi ve sağlam bünyeli gelişmesini sağladığından zararlılardan daha az etkilenirler.

 

TOHUM TEMİZLİĞİ: Tohum temizliği tohum böcekleri, yabancı ot, buğday nematodu gibi tohumla taşınan zararlıların tarlaya taşınmasını da önlenmesi açısından önemli bir kültürel önlemdir.

 

SEYREK YETİŞTİRME: Seyrek yetiştirme bitkinin birim alandan daha fazla besin alması bakımından kuvvetli ve sağlam yetişmesini sağlar. Sık yetiştirilmiş bitkiler üzerinde kabuklubitler, unlubitler ve yaprak bitleri gibi zararlılar yoğun olarak bulunur. Çünkü bu grup zararlılar zayıf ve cılız olurlar. Böyle bitkiler zararlılardan daha fazla etkilenirler. Bazı böcekler örneğin kabuklubitler, unlubitler rutubeti çok severler, güneş Işığından hoşlanmazlar. Bu nedenle sık dikilmiş bahçelerde daha zararlı olurlar. İşte bu yüzden bu gibi zararlılara savaşta seyrek dikim önerilir.

 

SULAMA VE DRENAJ: İyi sulanmayan bitki gelişemez ve zayıf cılız kalır. Dolayısıyla zararlılardan fazlaca etkilenir. Ancak fazla sulamada bitkinin vegetatif gelişimini arttırdığından özellikle sokucu emici ağız parçalarına sahip böceklerin tercih edeceği ortamın meydana gelmesini sağlar. Taban suyu, özellikle yüksek taban suyu bitkilerin kökleri için zararlıdır ve bitkilerin zayıf gelişmesine neden olur. Drenaj aynı zamanda toprak sıcaklığının artmasına, toprak tavının daha erken gelmesine neden olduğundan bitkilerin erken yetiştirilmesini ve dolayısıyla da bitkilerin zararlılardan daha az etkilenmelerini sağlamış olur.

 

GENÇLEŞTİRME VE BUDAMA: Meyve ağaçların gibi çok yıllık bitkilerde yapılan normal budamalar ve gençleştirmek için yapılan aşırı budamalar bitkilerin kuvvetli gelişmelerini, dolayısıyla zararlılardan daha az etkilenmelerini sağlar. Gençleştirme ve özellikle budama zararlı ile bulaşık bitki kısımlarının uzaklaştırılmasını sağladığından zararlı popülâsyonlarının azaltılmasını da sağlayan bir kültürel önlemdir.

Eski Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Eski Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Teknolojinin tarımla tanışmadığı yada eski zamanların tarım teknolojisinin elverdiği kadarıyla gelişebilen tarım aletleri ve kullanımları. Karasaban Karasaban ancak at, öküz, eşek veya katır...

12 Aralık 2017, Salı

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Teknolojinin tarımla tanıştığı tarım aletleri ve kullanım alanları. Balya Makinesi Daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tar...

12 Aralık 2017, Salı

Yerfıstığı Tarımı

Yerfıstığı Tarımı

ANA VE İKİNCİ ÜRÜN YERFISTIĞI TARIMI TANIMI VE ÖNEMİ Baklagillerden olan yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir. Bileşiminde ortalama %...

2 Ekim 2017, Pazartesi

Tarımsal Danışmanlık Sınavı Soruları

Tarımsal Danışmanlık Sınavı Soruları

Tarımsal Danışmanlık sınavı çıkmış sorulara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sınav Konularına Göre Sorular Çatışma Yöntemi Dünya ve Ab Ülkelerinde Tarımsal Yayım Durum Analizi Gr...

2 Ekim 2017, Pazartesi

1 Ton Pancarın Kaldırdığı Bitki Besin Maddeleri Miktarları

1 Ton Pancarın Kaldırdığı Bitki Besin Maddeleri Miktarları

1 Ton Pancarın Kaldırdığı Bitki Besin Maddeleri Miktarları Tablosu 1 ton kök verimi için şeker pancarının kaldırdığı bitki besin miktarları (Draycott ve Christenson, 2003 den uyarlanmı...

20 Mayıs 2017, Cumartesi

Eski Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Eski Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Teknolojinin tarımla tanışmadığı yada eski zamanların tarım teknolojisinin elverdiği kadarıyla gelişebilen tarım aletleri ve kullanımları. Karasaban Karasaban ancak at, öküz, eşek veya katır...

12 Aralık 2017, Salı

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Teknolojinin tarımla tanıştığı tarım aletleri ve kullanım alanları. Balya Makinesi Daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tar...

12 Aralık 2017, Salı

Bağcılıkta Budama Şekilleri

Bağcılıkta Budama Şekilleri

Asmaların genç (yenice) devrelerinde uygun bir terbiye şeklinin oluşturulması; ürün devresinde ise verimlilik, kalite ve gelişmeyi dengede tutarak mümkün olan en yüksek performansa ulaşılması için ...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Asmalarda Vegetatif Gelişme

Asmalarda Vegetatif Gelişme

Sulama çubukların odunlaşmasını ve üzümlerin olgunlaşmasını geciktirir. Sulanan bağlarda asmalar daha kuvvetli gelişeceği için, sulanmayan bağlara nazaran daha fazla gübreye ihtiyaç duyarlar. K...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Asmalarda Generatif Gelişme

Asmalarda Generatif Gelişme

Toprakta nemin yeterli olması sofralık üzümlerde tanelerin irileşmesini sağlar. Sulamanın üzümlerin depolanması üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Olgunlaşma sırasındaki hafif bir susuzluk tane ren...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Meyve Sebze Hal Fiyatları

Meyve Sebze Hal Fiyatları

Meyve ve sebze toptan satışı, hal fiyatları ; Adana Hal Fiyatları, Afyon Hal Fiyatları, Antalya Hal Fiyatları, Ankara Hal Fiyatları, Bingöl Hal Fiyatları, Bolu Hal Fiyatları, Bursa Hal Fiyatları, B...

19 Mart 2016, Cumartesi

Endemi, Epidemi Ve Pandemi Nedir?

Endemi, Epidemi Ve Pandemi Nedir?

ENDEMİK - EPİDEMİK VE PANDEMİK HASTTALIKLAR Bulaşıcı bir hastalığın bir yörede, bir ülkede veya bütün dünyada birden ortaya çıktıktan sonra, süratle yayılarak çok sayıda kişiyi hastalandırmasına ...

27 Mart 2016, Pazar

Asmanın Ekolojik İstekleri

Asmanın Ekolojik İstekleri

Sıcaklık : Bir yerde hangi amaca yönelik bağcılık yapılabilmesine karar vermemizde en önemli kriterlerden biri etkili sıcaklık toplamıdır. Etkili sıcaklık toplamı asma bitkisinin gelişme döneminde ...

7 Ağustos 2015, Cuma

Bitkilerde Fotosentez

Bitkilerde Fotosentez

Fotosentez ve fotosentez denklemi ; Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı. Bu yolla besin üre...

14 Mayıs 2016, Cumartesi

Kaliteli Ve Karlı Zeytinciliğin Püf Noktaları

Kaliteli Ve Karlı Zeytinciliğin Püf Noktaları

Kaliteli ve Karlı Zeytinciliğin Püf noktaları 1. Zeytin ağacını sık buda, çapala, gübrele, su ver,dibinde yabancı ot bitirtme. 2. Zeytin zararlıları ile mücadele et. 3. Zeytini zam...

16 Ağustos 2015, Pazar

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : F8AZ2

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3461)
  • Duyurular (2621)
  • Resimler (4028)
  • Dokümanlar (1507)
  • Üyeler (5805)
reflesh

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Müslim, Birr, 33; bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539

WWW.SORHOCAM.COM

Bkü Bayilik ve Toptancılık Sınavı, Tarımsal destekler, hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele üzerine faydalı bilgiler