• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Mart 2018 Çarşamba

Bitki Koruma

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranmaz?

A) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘‘Yabancı Ot İlaçları’’ifadesi asılır.

B) Bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satamazlar ve bitki koruma ürünleri ile bir arada bulunduramazlar.

C) Satış yerlerinde, bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf, dolap, kapalı bölme veya vitrin bulundurulur.

D) Satış yerlerinde bitki koruma ürünlerinin bulaşması durumunda, zararlı etkilerinin giderilmesi amacıyla yıkanılabilmesi için duş tertibatı bulundurulur.

 

S2 - Bitki koruma ürünü bayileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bayiler bitki koruma ürünlerini firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyattan satarlar.

B) Bayiler, kükürt ve göztaşı dâhil tüm bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

C) Bayiler, sattıkları fungisitlerin miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirirler.

D) Bayiler, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklamak ve gereğini yerine getirmek zorunda değildirler.

 

S3 - Aşağıdaki ürünlerden hangisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tahmin ve erken uyarı çalışması yapılmaktadır?

A) Buğday

B) Fındık

C) Elma

D) Şekerpancarı

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen kontrollerden değildir?

A) Piyasa Kontrolü

B) İthalat Kontrolü

C) Fabrika Kontrolü

D) Şikâyet Kontrolü

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin kullanılmaları sırasında alınması gereken önlemlerden değildir?

A) Bitki koruma ürünü etiketi iyi okunmalıdır.

B) Hayvanlar uygulama ortamından uzaklaştırılmalıdır.

C) Uygulamaya hazırlamada kullanılan kaplar başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

D) Uygulamalar için rüzgârlı havalar tercih edilmelidir.

 

S6 - Kronik toksisite, bir kimyasal maddenin bir zaman periyodunda düşük düzeyde, tekrarlanan dozlarından sonra ortaya çıkan zehirliliğidir. Aşağıdakilerden hangisi kronik toksisite değildir?

A) Kanser

B) Mutasyon

C) Deride tahriş

D) Anne karnındaki bebekte anormallik

 

S7 - Bitki koruma ürünlerinin insanlar için zehirliliği “zararsız” kabul edilebilmesi için LD50 değerinin (mg/kg) ne kadar olması gerekir?

A) 10000 ve üzeri

B) 1000 ve üzeri

C) 100 ve altı

D) 200 ve altı

 

S8 - Aşağıdakilerden hangisi su ile seyreltilmeden kullanılan formülasyon tipine örnektir?

A) Solüsyon konsantreler

B) Emülsiyon konsantre

C) Islanabilir granüller

D) Granüller

 

S9 - Aşağıdakilerden hangisi ürünlerdeki izin verilen en yüksek bitki koruma ürünü kalıntı miktarını ifade etmektedir?

A) LD50

B) MRL

C) ADI

D) EPA

 

S10 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürününün etiket bilgilerinde yer almaz?

A) Pestisit kalıntı miktarı

B) Bitki koruma ürününün kullanım dozu

C) Bitki koruma ürününün aktif maddesi ve miktarı

D) Son ilaçlama ile hasat arası bırakılması gereken süre

 

S11 - “Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre 14 gün” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14 gün içinde hasat edilmelidir.

B) Bitki koruma ürünü 14 gün etkilidir.

C) İlaçlamadan sonra hasat için 14 gün beklenmelidir.

D) 14 gün sonra bitki yeniden ilaçlanmalıdır.

 

S12 - Bir yabancı ota karşı daha önce etkili olarak kullanılan bir herbisitin, sonraki uygulamalarda etkili olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Düşük dozda uygulama

B) Havanın rüzgârlı olması

C) Geç dönemde uygulama

D) Herbisitin toprakta kalıcılığının az olması

 

S13 - Bir hastalığa karşı kullanılan bir fungisite duyarlılık azalışı gözlemlendiğinde ve bu fungisitin de kullanım zorunluluğu olduğunda, aşağıdakilerden hangisi önerilebilir?

A) Farklı etki mekanizmasına sahip fungisitle dönüşümlü olarak kullanılması

B) Fungisitin farklı formülasyon tipinin kullanılması

C) Kullanma dozunun artırılması

D) İlaçlama sayısının artırılması

 

S14 - Aşağıdaki fungisit gruplarından hangisinin dayanıklılık riski daha yüksektir?

A) Triazoller

B) Benzimidazole

C) Bakırlı bileşikler

D) Dithiocarbamatlılar

 

S15 - Bitki koruma ürünlerinde direncin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitkilerin bir fungisite karşı gösterdikleri dayanıklılıktır.

B) Organizmaların bir bitki koruma ürününe karşı gösterdikleri duyarlılıktır.

C) Bitki koruma ürünlerinin raf ömürlerinin uzun, dayanıklı olduğunu gösterir.

D) Organizmaların bir bitki koruma ürününe karşı gösterdikleri duyarlılık azalışıdır.

 

S16 - Aşağıdakilerden hangisi böceklerde görülen olası dayanıklılığın azaltılması için etkili bir yöntem değildir?

A) Birbirini izleyen ilaçlamalarda farklı gruplardan bitki koruma ürünlerini kullanmak

B) Uygulama yerinde ilaçlanmayan alanlar bırakmak

C) Düşük dozda bitki koruma ürünü kullanmak

D) Selektif pestisitler kullanmak

 

S17 - Bitki koruma ürünleri satan bayilerde uygulanan barkod programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bitki koruma ürününün dozu

B) Bitki koruma ürününün ticari adı

C) Bitki koruma ürününün imal tarihi

D) Bitki koruma ürününün şarj numarası

 

S18 - Aşağıdakilerden hangisi Diptera takımına ait bir zararlıdır?

A) Cydia pomonella

B) Ceratitis capitata

C) Lymantria dispar

D) Euproctis chrysorrhoea

 

S19 - Aşağıdaki familyaların hangisi parazitoit hymenopterleri içerir?

A) Pemphigidae

B) Vespidae

C) Cynipidae

D) Braconidae

 

S20 - Aşağıdakilerden hangisi yaprak bitlerinin zarar şekli değildir?

A) Ağ oluştururlar.

B) Fumajine sebep olurlar.

C) Yaprakların bitki öz suyunu emerler.

D) Yaprakların kıvrılmasına neden olurlar.

 

S21 - Bitki öz suyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan iki çift bacaklı akar türleri aşağıdaki hangi familya içinde yer alır?

A) Acaridae

B) Phytoseiidae

C) Eriophyidae

D) Tetranychidae

 

S22 - Bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan hastalık, zararlı ve diğer etmenler üzerinde biyolojik etki yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solvent

B) Aktif madde

C) Dolgu maddesi

D) Formülasyon veya preparat

 

S23 - Ülkemizde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında tahmin ve erken uyarı modeli kullanılarak mücadelesi yapılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elma küllemesi

B) Çiçek monilyası

C) Elma karalekesi

D) Alternaria yanıklığı

 

S24 - Buğdayda dar yapraklı yabancı otlara karşı aşağıdaki herbisitlerden hangisi kullanılmaz?

A) Flusilazole

B) Dichlofop-methyl

C) Fenoxaprob-p-ethyl

D) Chlodinafop-propargyl

 

S25 - Bir pamuk tarlasında Sorghum halepense (Kanyaş, Geliç) ile pamuk bitkisi arasındaki rekabet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allelopati

B) Antagonizm

C) Tür içi rekabet

D) Türler arası rekabet

 

S26 - Aşağıdaki herbisitlerin hangisi pamukta kullanılan bir herbisittir?

A) Propanil

B) Trifluralin

C) 2,4-D

D) Dichlofop-methyl

 

S27 - Aşağıdakilerden hangisi elmanın ana zararlısı olan elma iç kurduna karşı mücadelede biyoteknik ve biyolojik yöntemler kapsamında uygulanmaz?

A) Cinsel çekici tuzakların kullanımı

B) Şaşırtma tekniğinin uygulanması

C) Yumurta paratizoitlerinin kullanımı

D) Ağaçların gövdelerine oluklu mukavvadan tuzak bantlarının sarılması

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında (elma, armut, ayva vb.) zarar yapan bakteriyel hastalıklardan biridir?

A) Erwinia amylovora

B) Pseudomonas syringae pv. tomato

C) Erwinia carotovora subsp. carotovora

D) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

 

S29 - Bitki virüs hastalıkları ile mücadelede en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vektör böcekler için tuzak asmak

B) Sertifikalı fide, fidan ve tohum kullanmak

C) Arazi kontrolleri esnasında, hastalık belirtisi gösteren bitkileri kesmek

D) Hastalık çıkışını beklemeden periyodik olarak (2 haftada bir) ilaçlama yapmak

 

S30 - Tahmin ve erken uyarı çalışmaları ülkemizde aşağıdaki zararlılardan hangisi için yaygın olarak yapılmaktadır?

A) Fındık kozalak akarı

B) Doğu meyve güvesi

C) Elma iç kurdu

D) Kır tırtılı

 

S31 - Aşağıdaki böcek türlerinden hangisi bitki toprak altı zararlısıdır?

A) Kapnodis (Capnodis spp.)

B) Lahana tırtılı

C) Pembe kurt

D) Yeşil kurt

 

S32 - Aşağıda LD50 değerleri verilen bitki koruma ürünlerinden hangisi en zehirlidir?

A) 500 mg/kg

B) 100 mg/kg

C) 2 mg/kg

D) 0.5 mg/kg

 

S33 - Hangi sıcaklık derecesinden sonra bitki koruma ürünü kullanılması tavsiye edilmez?

A) 35 derece

B) 30 derece

C) 20 derece

D) 15 derece

 

S34 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlilik sınıfı değildir?

A) Zehirsiz

B) Zehirli

C) Dikkat

D) Çok zehirli

 

S35 - Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak
için mücadeleye karar verilen yoğunluğa ne denir?

A) Popülasyon Yoğunluğu

B) Ekonomik Zarar Düzeyi

C) Ekonomik Zarar Eşiği

D) Ekonomik Zarar

 

S36 - Aşağıdaki maddelerden hangisi organik tarımda zararlı mücadelesinde kullanılmaz?

A) Nikotin

B) Kükürt

C) Azadirachtin

D) Cypermethrin

 

S37 - Aşağıdaki maddelerden hangisi entegre mücadeleyi tanımlamaz?

A) Entegre mücadele zararlıların idaresi ve yönetimi sistemidir.

B) Zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmayı hedefler.

C) Sadece kültürel önlemlerin ve kimyasal mücadelenin kullanımını teşvik eder

D) Zararlı türlerin popülasyon değişimlerinde rol oynayan tüm faktörleri, çevresiyle birlikte düşünür

 

S38 - Bağda salkım güvesi (Lobesia botrana) mücadelesinde kullanılan biyopreparat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacillus thuringiensis (1600 IU/mg)

B) Phosalone 350 g/l

C) Trichlorfon 600 g/l

D) Flufenoxuron

 

S39 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin uygulamasında hedef alınmayan canlılara olan zararın en aza indirilmesi için uygulanması gereken bir yol değildir?

A) Kullanılacak zehirli yemin hangi bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılacağının bilinmesi

B) Geniş spektrumlu bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösterilmesi

C) Farklı bitki koruma ürünü uygulama yöntemlerinin göz önüne alınması

D) Uygulama zamanının göz önünde bulundurulması

 

S40 - Zirai Mücadele Teknik Talimatı'nda "İnsan ve çevre sağlığı yönünden tarım alanlarında kullanılan bitki koruma ürünlerine karşı alınması gerekli önlemler başlığı" altında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bitki koruma ürünlerinin etkili maddeleri hakkında bilinmesi gereken önlemler

B) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanmasında alınacak önlemler

C) Zehirlenme belirtileri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler

D) Bitki koruma ürünlerinin muhafazasında alınacak önlemler

 

S41 - Bitki koruma ürünlerinin hedef alınan organizmaya göre yapılan gruplamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rodentisit (Kemirgenleri öldüren ilaçlar)

B) Nematisit (Nematodları öldüren ilaçlar)

C) Akarisit (Yaprak bitlerini öldüren ilaçlar)

D) Herbisit (Yabancı otları öldüren ilaçlar)

 

S42 - Kimyasal mücadelede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlaçlamalar sık aralıklarla yapılmalıdır.

B) Aynı etkili maddeye ait bitki koruma ürünleri ard arda ve sık aralıklarla uzun süre kullanılmamalıdır.

C) Geniş spektrumlu bitki koruma ürünlerinin yerine selektif bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

D) Bir zararlıya karşı hazırlanacak ilaçlama programlarında farklı etki grubundan bitki koruma ürünlerine yer verilmelidir.

 

S43 - Bordo bulamacı hazırlanırken aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır?

A) Bakır oksiklorür

B) Bakır sülfat

C) Bakır oksit

D) Captan

 

S44 - Bağlarda salkım güvesine karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez?

A) Bacillus thuringiensis

B) Deltamethrin

C) Methaldehyde

D) Methomyl

 

S45 - Patates böceğine karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılmaz?

A) Deltamethrin

B) İmidacloprid

C) Novaluron

D) Chlorpyriphos-methyl

 

S46 - Aşağıdaki tarımsal uygulamaların hangisinde pestisit kullanımı olmaz?

A) Organik tarım

B) Biyolojik mücadele

C) Entegre mücadele

D) İyi tarım uygulamaları

 

S47 - Bir bitki hastalık etmeninin bir bitki koruma ürününe dayanıklılık kazandıktan sonra, başka bir bitki koruma ürününe de dayanıklılık kazanmasına ne denir?

A) Çapraz dayanıklılık

B) Çoklu dayanıklılık

C) Spesifik dayanıklılık

D) Selektif dayanıklılık

 

S48 - Ayçiçeği mildiyösüne karşı en etkili savaşım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solarizasyon

B) Toprak ilaçlaması

C) Tohum ilaçlaması

D) Yeşil aksam ilaçlaması

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilirken geniş spektrumlu bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

B) Bitki koruma ürünleri, canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler gösterirler.

C) Genel olarak bitki koruma ürünleri insanlar ve hayvanlar için zehirlidir.

D) Seçici olmayan bitki koruma ürünlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 

S50 - Belirli bir yüzeye, belirli bir hacme veya her bir bitki başına uygulanan aktif madde miktarına ne ad verilir?

A) Konsantrasyon

B) Seyreltme

C) Formülasyon

D) Doz

 


CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-C 4-B 5-D 6-C 7-A 8-D 9-B 10-A 11-C 12-D 13-A 14-B 15-D 16-C 17-A 18-B 19-D 20-A 21-C 22-B 23-C 24-A 25-D26-B 27-D 28-A 29-B 30-C 31-A 32-D 33-B 34-A 35-C 36-D 37-C 38-A 39-B 40-D 41-C 42-A 43-B 44-C 45-D 46-B 47-A 48-C49-A 50-D

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü...

13 Temmuz 2017, Perşembe

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012 S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağ...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011 S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyasal mücadele B) Bi...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ü...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar. B) ...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel)

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel)

Sorhocam.com olarak 2018 Yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı na sitemiz üzerinden hazırlanan arkadaşlar için sınava yönelik ders çalışma notları hazırladım. Bu notlara gerçekten hakkını verer...

22 Ocak 2018, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü...

13 Temmuz 2017, Perşembe

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012 S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağ...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011 S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyasal mücadele B) Bi...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ü...

10 Temmuz 2017, Pazartesi

Bayilik Sınavı İçin Ders Notları Full

Bayilik Sınavı İçin Ders Notları Full

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı için çalışma kaynaklarını sizler için bir araya topladık. Faydası olması dileğimizle. SINAV KAYNAKLARI (Bakanlığın vermiş olduğu kaynaklar) ...

26 Eylül 2016, Pazartesi

Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Entegre Mücadele Teknik Talimatları YENİ Entegre Mücadele Programlarında Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri (2010-2014) Örtüaltı Entegre Mücadele Te...

22 Subat 2015, Pazar

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Facebook gurubumuzda bir üyemiz tarafından paylaşılan Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı çin hazırlanan ders notu özetinin tamamını sizlerle paylaşıyorum. Ders notunu beğenen arka...

14 Mart 2016, Pazartesi

Entegre Mücadele Talimatları Pdf

Entegre Mücadele Talimatları Pdf

ENTEGRE MÜCADELE TALİMATLARI İNDİR Entegre Mücadele Teknik Talimatları (2011 Ankara) Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimat Mercimek Entegre ...

16 Ocak 2016, Cumartesi

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Cilt 1 - Tahıl Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 2 - Endüstri - Süs - Yem Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 3 - Sebze Hastalıkları ve Zararlılar...

16 Ocak 2016, Cumartesi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : Z4ZTQ

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

Arafa TARIM
SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3694)
  • Duyurular (2639)
  • Resimler (4062)
  • Dokümanlar (1543)
  • Üyeler (6307)
reflesh

Gül Bir Meyve Olmamasına Rağmen Dünya'nın En Fazla C Vitamini İçeren Bitkisidir.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223